• A- A A+

  Acollida i Integració

  Àmbit d'estudi i recerca

  Analitzar el fet migratori a la comarca d'Osona és imprescindible per conèixer la realitat actual i poder dissenyar accions adequades. Les principals eines d’estudi i recerca són:

   Pla de convivència i ciutadania d'Osona

  El Consell Comarcal d’Osona està portant a terme una política activa d’actuacions en favor de la cohesió social i la convivència. Fruit d’aquesta feina s’ha congurat aquest nou Pla de Convivència i Ciutadania que vol posar en valor el treball realitzat, així com dissenyar els eixos estratègics i actuacions futures per seguir enfortint la convivència al conjunt de municipis de la comarca.

   Estudi Osona i la immigració. Estudi diagnòstic i línies estratègiques de futur.

  L’estudi va ser concebut com una eina estratègica al servei del conjunt de la comarca davant dels reptes plantejats per la nova realitat social que es dibuixa a causa de l’arribada de persones d’orígens molt diversos.

   Osona i la Immigració. Estudi diagnòstic i línies estratègiques de futur

   Observatori de la Immigració.

  El Pla analitza el fet migratori a través d’informes estadístics anuals perquè les accions s’adeqüin a la realitat. Podeu consultar els informes dels anys següents:

   2022202120202019 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 /2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

  Memòries Servei d'Acollida i Integració:

     2023 / 20222020 

  Memòries Servei de Cooperació:

     2023 / 20222020 

   Altres documents de consulta.

  El Pla territorial de ciutadania i immigració crea i posa a disposició dels municipis, entitats i ciutadania, eines i mètodes sobre diversos temes relacionats amb la nova ciutadania i la immigració per tal de facilitar la tasca de les institucions i entitats que hi treballen.

    Ponències de les Jornades sobre Immigració i Societat a Osona:

   1es Jornades sobre Immigració i Societat

   2es Jornades: Els fills de la immigració

   3es Jornades: Món local i participació

   4es Jornades: Habitatge, convivència i cohesió social als barris

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat