• A- A A+

  Acollida i Integració

  Àmbit d'acollida

  El canvi demogràfic viscut a Osona els darrers anys té un fort impacte en el conjunt de la societat. Aquesta realitat fa necessari un gran esforç per garantir l'apropament entre les persones nouvingudes i la societat catalana.

  L'arribada és un dels moments clau per a fer-ho. És convenient, per tant, que les persones migrades adquireixin, tan aviat com sigui possible, les habilitats pertinents per tal de desenvolupar-se amb autonomia a la societat que els acull, amb la mateixa desimboltura amb què es manejaria quotidianament algú que portés tota la seva vida com a resident.

  L'objectiu bàsic de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, és contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social, mitjançant la creació d’un servei de primera acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del seu desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques principals que la regeixen o per manca de competències lingüístiques bàsiques.

  El Consell Comarcal d’Osona a través de l’Àrea d’Acollida i Integració promou aquest servei de primera acollida a través de diversos programes als municipis de la comarca que no disposen de recursos propis. 

   Servei de traducció i interpretació per als serveis públics

  És un recurs d’acollida per assegurar i facilitar la comunicació entre els immigrants nouvinguts a Osona i els professionals dels serveis públics (com el sanitari o l’educatiu) que intervenen en l'acollida d’aquestes persones.

  Aquest servei posa a disposició dels 51 municipis de la comarca una borsa de traductors i traductores nadius que, a més de la seva llengua materna, parlen la llengua d'acollida, el català. En total són més de 30 les llengües que s'ofereixen, que són les llengües d’origen de la majoria dels immigrants que resideixen a la comarca d'Osona.

   Normes de funcionament del Servei:

  • Servei destinat als professionals dels serveis públics d'Osona que intervenen en l'acollida de les persones immigrades nouvingudes (àmbit educatiu, sanitari, serveis socials, mediació, acollida, laboral etc.)
  • Es poden sol·licitar un màxim de 3 traduccions per any i usuari/ària en cada àmbit.
  • Les persones usuàries no han de saber ni català ni castellà i ha de fer com a màxim dos anys que resideixen a Catalunya o a l'Estat espanyol.
  • La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant el formulari de sol·licitud que trobareu a continuació amb, com a mínim, cinc dies d'antel·lació.

   Formulari de sol·licitud del Servei de traducció i interpretació per als serveis públics d’Osona

   Servei d'acollida itinerant d'Osona (SAI) 

  El SAI té per objectiu facilitar la incorporació de les persones que arriben de nou als municipis d'Osona en condicions de normalitat i d’igualtat d’oportunitats, donant-los informació sobre els diversos recursos del municipi i de la comarca i derivant-los als serveis corresponents.

  Als municipis d'Osona on es fa aquest servei, l’agent d'acollida de l'Àrea fa una entrevista d'acollida des de l'Ajuntament a les persones estrangeres nouvingudes, els explica la guia d'acollida municipal i els deriva als recursos municipals o comarcals que siguin més necessaris pel seu perfil.

  A més des del SAI també es fa una orientació jurídica en temes d’estrangeria a les persones usuàries que ho necessitin i als municipis que ho requereixin.

  En aquests moments el SAI es duu a terme a 23 municipis de la comarca d'Osona, però la intenció és que es pugui acabar fent a la totalitat de municipis de la comarca.

   Cursos de coneixement de la societat catalana i de l'entorn

  Aquests cursos van destinats a les persones nouvingudes del municipi i tenen per objectiu donar-los uns coneixements bàsics de la nostra societat per tal de millorar la seva integració, la cohesió social i la convivència ciutadana. 

  El cursos, que tenen una durada de tres mesos i unes vint hores, inclouen continguts de coneixement de Catalunya i la societat catalana, del món laboral i la Llei d’estrangeria, dels drets i deures de la ciutadania i de coneixement dels serveis públics. 

  A la vegada, aquest curs compleix amb el que estableix la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya l’abril de 2010.

  El nivell de satisfacció dels alumnes d’aquests cursos és molt alt ja que els alumnes guanyen coneixement i autonomia i enforteixen el vincle amb la terra d'acollida.

    Material de suport a l'aula del curs de coneixement de la societat catalana i de l'entorn

   Programa d'acolliment lingüístic 

  El programa té per objectiu general oferir cursos de català a persones nouvingudes als municipis que no disposen de recursos formatius en llengua catalana, per tal que a través del coneixement de la llengua puguin fomentar la seva autonomia personal i també acreditar la integració social a través del coneixement de l’idioma a l’hora de tramitar els permisos de residència.

  Aquest programa el promou el Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona amb el suport logístic de l’ajuntament de cada municipi, el suport pedagògic del Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona i l'econòmic de la Diputació de Barcelona.

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat