A- A A+
 • Ponència comarcal d’avaluació ambiental (PCAA)

  És l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal d’Osona encarregat d’avaluar les sol•licituds i els expedients i formular l’informe integrat de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (article 38 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats).

  A la PCAA també li correspon emetre l’informe ambiental de les activitats recreatives sotmeses a llicència municipal d’acord amb el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.

  L’àmbit d’actuació de la PCAA són els municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca d’Osona. Tanmateix, en queda exclòs l’Ajuntament de Vic que, acollint-se a l’article 38.2 de la Llei 20/2009, té constituït un òrgan tècnic ambiental propi.

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat