• A- A A+

  Directori de contactes del Consell

   

  Presidència, vicepresidència i conselleries

  Responsabilitat

  Nom i cognoms

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Presidència Gerard Sancho Vilalta gsanchov@ccosona.cat
  938 834 115
  Vicepresident Marçal Ortuño Jolis mortunoj@ccosona.cat
  938 834 115
  Coordinador de Promoció territorial i conseller delegat de nous programes del SOC, Mobilitat, Bioeconomia circular i Comunicació Arnau Basco Cirera abascoc@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller delegat de Promoció econòmica, Projectes europeus i Creacció Josep Casassas Jordà jcasassasj@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller delegat de Turisme, Cultura i Esports Albert Prado Olmos  apradoo@ccosona.cat  938 834 115
  Coordinador de Serveis als municipis, Règim Intern i Hisenda i conseller delegat de l'Agència Local de l'Energia, Protecció Civil, Seguretat i Policia Local Albert Marcé Pujol amarcep@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller delegat del Servei d'assistència local, Plans d'ocupació i Ponència ambiental Oriol Usart Sánchez ousarts@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller adjunt a la conselleria del Servei d'assistència local, Plans d'ocupació i Ponència ambiental Gil Codina Alejandre gcodinaa@ccosona.cat  938 834 115
  Consellera delegada de Pla de camins i Animals de companyia Núria Arau Crusellas narauc@ccosona.cat
   938 834 115
  Coordinadora de Medi Ambient i consellera delegada de Cicle de Residus i Qualitat de l'aire Ester Coma Bassas ecomab@ccosona.cat
   938 834 115
  Consellera delegada del Cicle de l'Aigua Griselda Castells Criballés gcastellsc@ccosona.cat
   938 834 115
  Coordinadora de Serveis a les persones i consellera delegada de Benestar social Victòria Terricabras Tarin vterricabrast@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller delegat d'Acollida i integració, Normalització lingüística, Habitatge, Consum i Cooperació Txevi Rovira Montells xroviram@ccosona.cat
   938 834 115
  Consellera delegada d'Educació i formació Núria Roca Carrasco nrocac@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller adjunt a la conselleria d'Educació i formació Pere Martí Grau pmartig@ccosona.cat
   938 834 115
  Consellera delegada de Joventut, Dones i Igualtat Elisabet Contreras Barceló econtrerasb@ccosona.cat
   938 834 115
  Conseller adjunt a la conselleria de Joventut, Dones i Igualtat Antoni Poyato Rodríguez apoyator@ccosona.cat  938 834 115

   

  Presidència, Gerència i Comunicació

  Àrea o Departament

  Nom 

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Gerència Joaquim Macià Pujada jmacia@ccosona.cat 938 834 115  
  Secretària de presidència i gerència i comunicació Martí Francàs Batlle  secretariapresidencia@ccosona.cat 938 834 115 134
  Comunicació i premsa Martí Francàs Batlle  comunicacio@ccosona.cat 938 832 212  
           

   

  Atenció a les Persones

  Àrea o Departament

  Nom 

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Atenció telefònica Ariadna Sunyer Anglada  asunyera@ccosona.cat  938 834 123 141
  Recepció i registre Maria Ferrer Caritx mferrerc@ccosona.cat 938 834 212 110
  Recepció i registre Rosa Soler Casademunt  rsolerc@ccosona.cat 938 834 212 109

   

  Àrea de Serveis als Municipis, Règim Intern i Hisenda

  Àrea o Departament

  Nom 

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Secretari. Cap d'àrea. Valentí Costa Casademunt  vcostac@ccosona.cat 938 834 116 109
  Intervenció Isabel Vilà Centrich ivilac@ccosona.cat 938 834 118 118
  Tresoreria Lluís Solé Díez llsoled@ccosona.cat 938 834 123 105
  Secretaria i Serveis Jurídics de l'Àrea d'Atenció a les Persones Anna Mayans Masoliver amayansm@ccosona.cat 938 832 212  
  Contractació Mireia Torra Anguera mvilarov@ccosona.cat 938 834 130  137
  Contractació Alejandra Bluman  abluman@ccosona.cat 938 834 128 305
  Contractació Olga Garcia Tintó ogarciat@ccosona.cat 938 834 130  113
  Contractació Arnau Martí Danés amartid@ccosona.cat 938 834 130  173
  Control intern Anna Manrique Aumatell amanriquea@ccosona.cat 938 834 118 148
  Control intern Aleix Rovira Casanovas arovirac@ccosona.cat 938 834 130 114
  Intervenció i comptabilitat Marta Morera Rodríguez mmorerar@ccosona.cat 938 834 118 155
  Intervenció i comptabilitat Silvia Rius Soler sriuss@ccosona.cat 938 834 118 154
  Intervenció i comptabilitat Montse Vilaró Vilardebó mvilarov@ccosona.cat 938 834 118 161
  Secretaria i Serveis Generals Gemma Riera Ferré  grieraf@ccosona.cat 938 834 117 176
  Secretaria i Serveis Generals Romà Serrarols Soldevila  rserrarolss@ccosona.cat 938 834 117 130
  Servei d'assistència local Miquel Colom Canal  mcolomc@ccosona.cat 938 834 117 106
  Recursos Humans. Cap d'àrea. Laura Sanchez Alcaide lsancheza@ccosona.cat 938 834 124 142
  Recursos Humans Ester Alberch Oliver ealbercho@ccosona.cat
  938 834 124 139
  Recursos Humans Imma Sala Sellés isalas@ccosona.cat 938 814 694  
  Recursos Humans Queralt Tebar Casals lsancheza@ccosona.cat 938 834 124 172
  Enginyer. Cap d'Àrea Ausiàs Roselló Lloret arosellol@ccosona.cat 938 814 119 104
  Agència Local de l'Energia. Responsable Joan Canó Pol jcanop@ccosona.cat 938 834 132 179
  Agència Local de l'Energia. Responsable Gil Salvans Muns gsalvansm@ccosona.cat 938 834 132 180
  Agència Local de l'Energia. Responsable Pep Valldeoriola Roquet pvalldeoriolar@ccosona.cat 938 834 132 183
  Agència Local de l'Energia Anna Anglada Viñolas aangladav@ccosona.cat 938 834 132 164
  Agència Local de l'Energia Moisès Subirana Iborra msubiranai@ccosona.cat 938 834 132 171
  Agència Local de l'Energia Pau Pañella Vilamú ppanellav@ccosona.cat 938 834 132 117
  Ponència ambiental Muntsa Badia Vila mbadiav@ccosona.cat     938 814 119 195
  Ponència ambiental Joan Quintana Verges jquintanav@ccosona.cat 938 834 119 192
  Ponència ambiental Imma Vilar Donada ivilard@ccosona.cat     938 814 119  186
  Protecció Civil Albert Trabal Campdelacreu atrabalc@ccosona.cat 690 832 712  189
  Servei d'informàtica Raül Cosano Puerta rcosanop@ccosona.cat 938 834 122 157
  Servei d'informàtica Miquel Rodríguez Morera  mrodriguezm@ccosona.cat 938 834 122 151

   

  Àrea de Serveis a les Persones

  Àrea o Departament

  Nom

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Acció Social. Direcció Sílvia Madrid Alejos smadrida@cssosona.cat 938 834 133 931 710 073  
  Acollida i integració. Responsable. Mireia Rosés Noguer mrosesn@ccosona.cat 938 832 846 163
  Acollida i integració Anna Vacas Riqué avacasr@ccosona.cat 938 832 846 303
  Consum i Suport jurídic Mercè Castell Parramon mcastellp@ccosona.cat 938 834 130 158
  Consum Montse Magariño Hernàndez  mmagarinoh@ccosona.cat 938 834 130 136
  Cooperació. Responsable. Mireia Rosés Noguer mrosesn@ccosona.cat 938 832 846 163
  Dones i Igualtat Núria Muñoz Carreras nmunozc@cssosona.cat 937 027 284 22103
  Educació Ivette Costa Soler icostas@ccosona.cat 938 834 123 168
  Educació Montse Sabadell Carles msabadellc@ccosona.cat 938 834 123 140
  Educació Anna Alba Estorch aalbae@ccosona.cat 938 834 123 156
  Educació Cristina Ribas Orellana cribaso@ccosona.cat 938 834 123 169
  Habitatge Hanan Abdelmanje Bakour  habdelmanjeb@ccosona.cat 938 834 125 302
  Habitatge Albert Canudas Vilà acanudasv@ccosona.cat 938 834 125 123
  Habitatge Glòria Mateo Parés gmateop@ccosona.cat 938 834 125 304
  Habitatge Jordi Picañol Villaran jpicanolv@ccosona.cat 938 834 125 160
  Habitatge Laura Prat Pous lpratp@ccosona.cat 938 834 125 167
  Habitatge. Cèdules Marta Vila Rius
  mvilar@ccosona.cat 938 834 121 135
  Habitatge. Manlleu Marta Piella Vilardell mpiellav@ccosona.cat 931 176 119  
  Joventut Gemma Collell Coromina gcollellc@ccosona.cat 938 814 697 126
  Joventut Ruth Casteys Corominas rcasteysc@ccosona.cat 938 814 697 170
  Joventut Mireia Murillo Ortinez mmurilloo@ccosona.cat 938 814 697 116
  Joventut Bernat Panadès Vila bpanadesv@ccosona.cat 938 814 697 190
  Joventut Miriam Garcia Marmol  mgarciam@ccosona.cat 650 680 919  
  Joventut Laura Marínez Gómez     lmartinezg@ccosona.cat      938 814 697  
  Joventut Martí Serrat Anglada        mserrata@ccosona.cat     938 814 697  
  Recursos Humans Ester Alberch Oliver  ealbercho@ccosona.cat 938 834 124 139
  Recursos Humans Imma Sala Sellés isalas@ccosona.cat 938 814 694 128
  Recursos Humans Laura Sanchez Alcaide lsancheza@ccosona.cat 938 834 124 142

   

  Àrea de Medi Ambient

  Responsabilitat

  Nom i cognoms

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Cicle de l'Aigua Muntsa Badia Vila  mbadiav@ccosona.cat     938 814 119 195
  Cicle de l'Aigua Imma Caballeria Colom   icaballeriac@ccosona.cat 938 814 696 111
  Cicle de l'Aigua Llum Colomer Criach lcolomerc@ccosona.cat 938 834 119 193
  Cicle de l'Aigua Anna Costa Escalé   acostae@ccosona.cat 938 814 696 194
  Cicle de l'Aigua Rebeca Moreno Bailén  rmorenob@ccosona.cat 938 834 119 182
  Cicle de l'Aigua Blai Parramon Pla  bparramonp@ccosona.cat 938 834 119 199
  Cicle de l'Aigua Gemma Preseguer Salarich  gpreseguers@ccosona.cat 938 814 696 187
  Cicle de l'Aigua Joan Quintana Verges  jquintanav@ccosona.cat 938 834 119 192
  Cicle de Residus Montse Bau Parareda  mbaup@ccosona.cat 900 102 989  
  Cicle de Residus Gisela Francàs Costa  gfrancasc@ccosona.cat 900 102 989  
  Cicle de Residus Maria Mitjans Oncins  mmitjanso@ccosona.cat 900 102 989  
  Cicle de Residus Anna Riera Molist  arieram@ccosona.cat 900 102 989  
  Cicle de Residus Mar Segret Pons  msegretp@ccosona.cat 900 102 989  
  Cicle de Residus Glòria Valadés Gallego  gvaladesg@ccosona.cat 938 834 128 152

   

  Àrea de Promoció Territorial

  Responsabilitat

  Nom i cognoms

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Turisme Carles Fíguls Canal cfigulsc@osonaturisme.cat 938 851 715 162
  Turisme, Cultura i Esports Sandra Fumanya Casals  sfumanyac@osonaturisme.cat 938 851 715 127
  Turisme, Cultura i Esports Aida Canal Anglada acanala@osonaturisme.cat 938 851 715 138
  Turisme, Cultura i Esports Susi Rodríguez Moreno info@osonaturisme.cat 938 851 715 124
  Promoció Econòmica Virtuts Sáez Nieto vsaezn@ccosona.cat 938 834 131 125
  Programes d'ocupació Pep Torres Rubió ptorresr@ccosona.cat 630441725 178

   

  Serveis vinculats al Consell

  Aigües d'Osona

  Àrea o Departament

  Nom

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Gerent Gemma Arrom Ribas garromr@ccosona.cat 938 814 696 191

   

  Arxiu comarcal

  Àrea o Departament

  Nom 

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Tècnica Marta Solà Giralt gacosona.cultura@gencat.cat 670 544 312  
  Tècnica Angelina Verdaguer gacosona.cultura@gencat.cat 670 544 312  

   

  Consorci de Normalització Lingüística d'Osona

  Àrea o Departament

  Nom 

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Tècnica Berta Subietas Saumell osona@cpnl.cat 938 832 165  

   

  Depuradores d'Osona

  Àrea o Departament

  Nom

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Gerent Gil Casanovas Font gcasanovas@depuradoresosona.cat 938 834 120 108
    Núria Roca Font nroca@agbar.net 938 834 120 146

   

  Osona Acció Social

  Àrea o Departament

  Nom 

  Adreça electrònica

  Telèfon

  Extensió

  Direcció Sílvia Madrid Alejos smadrida@cssosona.cat 938 834 133 931 710 073  
  Secretària Anna Mayans Masoliver amayansm@ccosona.cat 938 832 212  
  Contractació Mireia Torra Anguera mvilarov@ccosona.cat 938 834 130 137
  Adolescència, Infància i Famílies Anna Matas Avellà amatasa@cssosona.cat 938 834 114  
  Adolescència, Infància i Famílies Julio Cirbián julio.eaia@cssosona.cat 938 834 114  
  Envelliment actiu i dependència Núria Viñas Soler nvinas@cssosona.cat 931 710 073  
  Igualtat, Gènere i LGTBI+ Núria Muñoz Carreras nmunozc@cssosona.cat 937 027 284 22103
  Inclusió social i acció comunitària Gerard Bover Vila gboverv@cssosona.cat 931 710 073  
  Recursos Humans Laura Sanchez Alcaide lsancheza@ccosona.cat 938 834 124 142
  Sensellarisme Marcel Barjoan Lloreda mbarjoanl@cssosona.cat 931 710 073  
  Servei d'atenció a l'entorn domiciliari Gemma Canadell Campdelacreu gcanadellc@cssosona.cat 931 710 073  
  Servei d'atenció a l'entorn domiciliari Josep M. Villegas Subirana jvillegass@cssosona.cat 931 710 073  
  Serveis socials bàsics Sílvia Rovira Morgado sroviram@cssosona.cat 931 710 073  
  Serveis econòmics Àngel Ginesta Molist aginestam@cssosona.cat 931 710 073  
  Serveis jurídics Anna Junyent Traserra ajunyentt@cssosona.cat 931 710 073  
  Transformació digital Joan Faig Colomer jfaigc@cssosona.cat 931 710 073  

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat