• A- A A+

  PECT d’Osona Transformació Social

  Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la comarca d’Osona:

  Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (PO FEDER de Catalunya 2014-2020), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

  Així, el PECT Osona Transformació Social és la materialització de les múltiples estratègies de la comarca d’Osona, tant a nivell de municipis com de comarca, que busquen la transformació del territori a través de la construcció d’un model de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador.

  Per tal d’afrontar aquests reptes, es despleguen 3 projectes d’especialització, que donen lloc a un total de 8 operacions, amb un pressupost total de 2.040.888,66 €. Aquestes operacions estan alineades amb els objectius del Pla Operatiu FEDER i amb les directrius del programa RIS3CAT. Els àmbits d’especialització estratègica seleccionats són el de l’Agroecologia i Sistemes Alimentaris, i els Serveis Sociosanitaris Assistencials Avançats. Com a projectes transversals, es selecciona, l’impuls a la Innovació, Emprenedoria i Talent, i el foment de la Competitivitat Empresarial.

  El PECT d’Osona està coordinat pel Consell Comarcal d’Osona (CCO), que actua com a entitat representant. Les entitats sòcies són el mateix Consell Comarcal d’Osona, la UVic-UCC, Creacció i el Consorci Hospitalari de Vic (CHV).

  Aquest projecte integra i compta amb el suport d’una gran quantitat d’entitats participants que no són beneficiàries directes del finançament, però que participen activament en les operacions, d’entre les quals destaquem: Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, Fundació d’Osona per la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES), Xarxa de Custòdia del Territori, Associació Era, Osona Terra, Osona Cuina, Consell Empresarial d’Osona, Ausa Futur, Cooperativa Plana de Vic, Osona Terra, Associació de ramaders usuaris afectats pel tancament de plantes de tractament de purins, Unió de Pagesos, Esporc, Gepork, Pinsos Victoria, Pinsos Sant Antoni, l’Agència Catalana de l’Aigua, i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

  El pressupost total de les 8 operacions que conformen el PECT és de 2.040.888,66 €, dels quals el 50% (1.020.444,33 €) està finançat per fons comunitaris per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PO FEDER de Catalunya 2014-2020) i un 25% complementari (510.222,16 €) l’aporta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

  Aquests són els 3 projectes que configuren el PECT:

  • Projecte 1: AGROECOLOGIA I SISTEMES ALIMENTARIS

  Objectiu: Desenvolupar una cadena de valor agroalimentària innovadora, tecnificada i mediambientalment sostenible.

  Operacions: Aquest projecte es desenvolupa a través de 3 operacions: Gestió Sostenible de les Dejeccions Ramaderes, Crealiment- Living Lab Alimentari i Dinamització Agroecològica.

  • Projecte 2: SERVEIS SOCIOSANITARIS AVANÇATS

  Objectiu: Desenvolupar una cadena de valor en serveis sociosanitaris innovadora, que integri la generació de nou coneixement biomèdic, la innovació en els sistemes d’assistència sanitària i social i  els nous models assistencials.

  Operacions: Aquest projecte es desenvolupa a través de 2 operacions: Equipaments de Recerca i Innovació en l’Àmbit de Salut, i Gestió de la Innovació en el Sistema d’Assistència Sanitària.

  • Projecte 3: INNOVACIÓ, EMPRENEDORIA I TALENT

  Objectiu: Desenvolupar el talent endogen, mitjançant la capacitació i impuls a emprenedors, potenciant l’emprenedoria i la creació d’empreses de base tecnològica, incrementant les vocacions industrials i tecnològiques, i ajustant la demanda empresarial a l’oferta formativa existent.

  Operacions: Aquest projecte es desenvolupa a través de 2 operacions: Gestió de la Innovació i l’Emprenedoria en Entitats del Coneixement, Espai Crea – Gestió de la Innovació i l’Emprenedoria al Territori.

   

  ENTITATS SÒCIES /BENEFICIÀRIES:

   logo consell comarcal 2          logo creaccio agencia vectoritzat ok 300x146        Uvic logo e1558534953222     CHV

  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea:                                   Amb el suport de:

  fondos feder logo inno4agro                                                                                                                                         Marca DB positiu horitzontal

   

   

   

   

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat