• A- A A+

  Servei d'Assistència Local

  Aquest servei es presta als ajuntaments i als ens locals d’Osona tal i com s’especifica en el Reglament de funcionament. El suport no es limita estrictament a l’assistència jurídica, sinó que té la voluntat d’esdevenir un servei integral que englobi assessorament jurídic, econòmic, administratiu, informàtic i tècnic.

  També ofereix formació continuada, l’elaboració d’expedients administratius i la redacció i publicació d’ordenances tipus i reglaments. Aquestes actuacions adquireixen una rellevància especial quan es tracta de petits municipis.

  Àmbits d'actuació i serveis

   Assessorament jurídic i tècnic en qüestions relacionades amb la normativa local:

  Patrimoni, contractació pública, hisenda local, urbanisme, ordenances, organització i funcionament, personal, procediment administratiu, protecció de dades, activitats, etc.

   Assistència en les funcions de secretaria intervenció en municipis exempts

  Redacció de documentació administrativa (models d’expedients, ordenances, reglaments)

   Accés lliure: ordenances, reglaments i documents

   Formació continuada del personal dels ens locals i comarcals.

   Ponència comarcal d’avaluació ambiental (PCAA).

  És l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal encarregat d’avaluar les sol•licituds i els expedients i formular l’informe integrat de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (article 38 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats). A la PCAA també li correspon emetre l’informe ambiental de les activitats recreatives sotmeses a llicència municipal d’acord amb el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost. L’àmbit d’actuació de la PCAA són els municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca d’Osona. Tanmateix, en queda exclòs l’Ajuntament de Vic que, acollint-se a l’article 38.2 de la Llei 20/2009, té constituït un òrgan tècnic ambiental propi.

  Renovació deles Corporacions Locals d'Osona

   Presentació de les sessions formatives sobre la renovació de les Corporacions Locals impartides pel SAT Osona els dies 5 i 11 de jumy de 2019

            

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat