• A- A A+

  Sequera a Osona: campanya "Retalla l'aigua"

   El Consell Comarcal d’Osona activa una campanya per mirar de pal·liar els efectes de la sequera actual i dels propers mesos.

  La situació actual de sequera és totalment excepcional.

  No plou. Portem més de 30 mesos seguits de poca pluja.
  Fa més calor. Les temperatures mitjanes han anat a l'alça els
  darrers anys, amb un increment molt important l'any 2022
  quan es va superar en 2,5ºC la mitjana climàtica.

  La combinació d’aquests dos factors ha comportat una manca de
  cabals als rius i una disminució dels recursos propis municipals.
  Les reserves d’aigua a les conques internes de Catalunya
  estava al 25% (1 de maig de 2023).

  Són els efectes del canvi climàtic que també ha arribat a casa
  nostra i ens va portat l’estat d’alerta al juliol de 2022 i l’estat d’excepcionalitat al maig de 2023.

                               Veure video sequera a Osona


                    Preguntes freqüents sobre la sequera

  cartell Retalla

      Pla de sequera
      Fruit d’aquesta manca de cabals i recursos l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va activar el Pla especial d’actuació en situació
      d’alerta i eventual sequera (PES).

         

  El passar a l’estat d’excepcionalitat comporta la limitació  de consum global de tot el municipi a 230 litres per habitant i dia. Alerta!! això no vol dir que cada habitant pugui consumir 230 l al dia, aquest valor es correspon a tot el consum del municipi, us industrial, agrícola, ramader, domèstic,...repartit pels habitats del municipi.

  En el cas de que el municipi superi els 230 l/hab/dia en el total de l’aigua subministrada a la població (domèstic + industrial + ramader,...) haurà d’adoptar mesures addicionals de les que determina el propi Pla de Sequera en l’estat d’excepcionalitat per tal de complir aquesta limitació. En el cas de superar aquesta quantitat d’aigua servida l’Agència Catalana de l’Aigua podrà sancionar al municipi.

  A nivell d'usos, l’entrada en excepcionalitat comporta per l’ús d’aigua d’abastament a la població:

  I totes aquelles limitacions que l’administració local consideri oportunes.

  Aquest estat d’excepcionalitat comporta també pels titulars d’aprofitaments d’aigua limitacions de consum segons el tipus d’ús:  Taula2

  La situació a la comarca i al país referent als recursos hídrics no és bona i pot anar a pitjor. És molt important començar a extremar la reducció dels consums en tots els àmbits, domèstics, industrials, agrícola – ramaders,...

  A la comarca una bona part del recurs d’aigua que es distribueix per abastament a la població prové del riu Ter.

  A la imatge que segueix es poden veure amb verd els nivells del riu Ter aquest any 2023 que estan molt per sota del nivell en negre que correspon a l’any 2022 en el qual vam entrar en alerta per sequera, i molt per sota d’anys considerats molts secs. Dit d’altra manera, els nivells del riu Ter actuals no s’havien registrat mai, i tampoc s’havien tingut uns consums provinents del riu Ter tan elevats.

  Observant el nivell del riu Ter i tenint en compte que no tindrem l’augment de cabal pel desgel de la neu perquè no n’hi ha hagut acumulació aquest hivern, si no plou arribarem a nivells inferiors als de l’estiu passat i podem tenir manca de recurs per poder abastir els municipis. 

  Les empreses, com a grans consumidores d'aigua, han d’aplicar mesures d'estalvi. A nivell domèstic, malgrat tenir consums més petits, també podem estalviar. I és que cada gota compta!

   

  El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES) estableix que aquelles persones que siguin titulars d'aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a l’abastament a la població (com reg agrícola, ramader, industrials, recreatius que impliquin reg i altres usos recreatius) han de reduir els seus consums en un percentatge establert en el PES, en funció de l’estat de sequera declarat en cada moment.

  No obstant, el PES ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquests reduccions presentant un Pla d’estalvi a l’ACA

  Un cop rebut aquest pla d’estalvi, l'Agència pot resoldre aplicar un percentatge de reducció inferior, un cop analitzades les particularitats de cada ús i les diferents afectacions o interferències que aquests aprofitaments suposen per als abastaments municipals del seu entorn.

  • Per usos industrials i assimilables podeu trobar la informació a la web de l’ACA:

  https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/el-pla-especial-de-la-sequera/plans-emergencia-estalvi/pla-estalvi-industrials-assimilable/

  • Per usos agraris ho podeu consultar a:

  https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/el-pla-especial-de-la-sequera/plans-emergencia-estalvi/pla-estalvi-agraris/   ing 19071 00165 alt

       Consells d’estalvi que podem aplicar a casa:

  pindoles estalvi sequera 2023 1 pindoles estalvi sequera 2023 2 pindoles estalvi sequera 2023 3
  pindoles estalvi sequera 2023 4 pindoles estalvi sequera 2023 5 pindoles estalvi sequera 2023 6
  pindoles estalvi sequera 2023 7 pindoles estalvi sequera 2023 8 pindoles estalvi sequera 2023 9
  pindoles estalvi sequera 2023 10 pindoles estalvi sequera 2023 11 pindoles estalvi sequera 2023 12
  pindoles estalvi sequera 2023 13 pindoles estalvi sequera 2023 14 pindoles estalvi sequera 2023 15

     
          Guia per a l’estalvi d’aigua domèstica (Agència Catalana de l’Aigua) - PDF  logo

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat