• A- A A+

  Protecció Civil

  El Consell Comarcal d’Osona dóna suport a la planificació, l’emergència i la rehabilitació en matèria de protecció civil als 46 municipis de la comarca que estan actualment adherits al Pla d’Assistència i Suport (PAS) d’Osona.

  Entre els diferents serveis relacionats amb la Protecció Civil que s’ofereixen hi ha la redacció dels diversos plans de protecció civil (Plans d’Actuació Municipal, Plans d’Autoprotecció), l’elaboració d’informes i la presentació d’al·legacions dels Plans d’Autoprotecció.

  La Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el Pla d’Assistència i Suport (PAS) d’Osona el 4 d’octubre de 2012, segons el document redactat pel Consell Comarcal d’Osona.

  Àmbits d'actuació i serveis 

   Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

  Els municipis on calgui aplicar plans especials estan obligats a elaborar els seus plans d’actuació municipal. El servei de Protecció Civil d’Osona ajuda els ajuntaments a elaborar i desenvolupar aquests plans d’acord amb les peculiaritats de cada cas concret i en duu a terme un seguiment.

  Amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, s'estableix el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

  Al mapa de Protecció Civil de Catalunya, creat per la Generalitat, podeu trobar els plans que corresponen a cada municipi.

      Mapa de Protecció Civil de Catalunya

   Plans d’Autoprotecció (PAU)

  El servei de Protecció Civil d’Osona elabora i desenvolupa Plans d’Autoprotecció (PAU) per als espais i activitats de caràcter públic dels municipis d’Osona susceptibles de generar una emergència de protecció civil.

  Per una banda, ofereix servei a centres, instal·lacions o dependències públiques que així ho requereixin. Per l’altra, desenvolupa aquest tipus de plans per garantir les mesures d’autoprotecció en el desenvolupament de determinades activitats on es poden generar situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública.

  El decret que ho regula és el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

  L'objectiu del decret és regular les actuacions destinades assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció a les empreses , i en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràctes.  

   Activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya

  Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els establiments afectats per la normativa Seveso sobre accidents greus; els aeroports; els conductes que transporten substàncies perilloses. Com a aspecte a destacar, estan incloses dins d’aquest grup totes aquelles instal·lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població, associades a la fallada dels sistemes de subministrament de serveis bàsics.

   Activitats d’interès per a la protecció civil municipal

  Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 1000 persones; els aeròdroms públics i comercials; llars d'infants amb més de 100 alumnes, etc.

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat