• A- A A+

  Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d'Osona

   

  Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca d’Osona.

   

  Els serveis que podeu trobar-hi són:

   

  • Tramitació de les cèdules d’habitabilitat
  • Tràmits i gestions relatives als Habitatges de Protecció Oficial
  • Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge
  • Ajuts de rehabilitació d’habitatges
  • Subvencions per al pagament del lloguer
  • Borsa de lloguer
  • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial
  • Assessorament tècnic en temes relacionats amb l’habitatge

   

  - Cèdules d’habitabilitat

  • La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a residència de persones. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions així com per a llogar-lo o 19vendre’l. Un cop caducada, s'ha de tramitar de nou.

  • Al l’Oficina del consell ús informarem i gestionarem les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, tant d’habitatges usats com de nova ocupació, fins a la proposta de resolució.

  • per a més informació sobre els tràmits i les sol·licitud premeu aquí

   

  - Tràmits i gestions relatives als Habitatges de Protecció Oficial 

  Informació, gestió i tramitació en matèria d'Habitatges de Protecció Oficial; autoritzacions de venda i lloguer d'habitatges protegits, informació sobre un habitatge protegit, sol·licitud de visat, Dret de tanteig i tretracte... 

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

  - Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

  Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbi de l'habitatge, destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de vonvivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d'exclusió social residencia per:

  - Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer

  - Prestacions per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19

  - Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària

  - Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

  - Renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·lcitud premeu aquí. 

   

  - Suvencions concurrència competitiva de lloguer 35 anys o menys, any 2023 (convocatòria tancada)

  Aquestes subvencions van dirigides a persones joves que a data la publicació de la convocatòria (22/03/2023) tinguin fins a 35 anys o menys, siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús i que hi constin empadronats. 

  El termini de presentació sínicia el 23/03/2023 i finalitza el 5/04/2023 ambdós inclosos. 

  Informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del web del Consell Comarcal d'Osona.

   

    

  - Suvencions concurrència competitiva per al pagament del lloguer corresponent a l'any 2023 (convocatòria oberta)

  Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a 22/03/2023 tinguin 65 anys o més, i de 36 a 64 anys. Que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

  El termini de presentació s'inicia  el 11/04/2023 i finalitza el 12/05/2023, ambdós inclosos. 

  Per a més informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA, telefòns 938 834 125 (Vic) i 931 176 119 (Manlleu).

    

   

  - Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges (Next Generation)

  Programes d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats pels fons europeus Next Generation.  

  L'objectiu bàsic d'aquests fons és aconseguir que els edificis d'habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de la demanda, segons zona climàtica.  

  Les actuacions objecte de subvenció són: La rehabilitació energètica dels edificis residencial i la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.   

  Informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del web del Consell Comarcal d'Osona, telf. 938832212 / 938834125.

   

  - Borsa d'Habitatge

  Es un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d’un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues parts.

  • La Borsa d’Habitatge ofereix gratuïtament a les persones propietàries d’habitatges i a les persones llogateres els serveis següents:
  • Informació i assessorament del tràmit
  • Redacció del contracte d’arrendament
  • Seguretat i garantia en la tramitació, seguiment i resolució del contracte, mediació en  cas de conflicte
  • Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta durant 5 anys de contracte
  • Defensa jurídica que cobreix les despeses del procés judicial en cas d’impagaments
  • Sistema de cobertura de la Generalitat a través de l'Aval lloguer que assegura el cobrament fins un màxim de 6 mesos 

  A qui va dirigida?

  A persones propietàries que vulguin llogar els seus habitatges amb les garanties i la seguretat que els ofereix la mediació d'una administració pública.

  A persones que necessitin trobar pis a un preu més assequible que del mercat lliure i que acceptin les condicions de mediació.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

   

  - Subvencions pel Manteniment, conservació de l'habitatge de la borsa de lloguer del Consell Comarcal d'Osona (Convocatòria tancada)

  L'Objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals per a lamillora del servei de lloguer dels habitatges inclosos dins la Borsa de Lloguer Social de la Oficina Local d'Habitatge d'Osona, per tal de captar nous habitatges: per fomentar, ampliar i millorar la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible. 

  Actuacions subvencionables: les destinades a la millora, adequació, manteniment i conservació de l'habitatge, reparació de tancaments practicables, mecanismes elèctrics, reparació/substitució d'acumuladors elèctrics, pintat general de l'habitatge, ... o bé la tramitació de documentació tècnica, cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, butlletins elèctrics ...

  El termini per presentar les sol·licituds s'inicia, el dia 30 d'agost de 2022 i finalitza el 30 de setembre de 2022, ambdos inclosos. (actualment fora de termini) 

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar dia i hora telemàticament a través de la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona, pestanya CITA PRÈVIA premeu, aquí.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

   

  - Registre de sol·licitants de HPO

  És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficiala Catalunya.

  Una vegada inscrites, podran participar en els processos d'adjudicació sempre que compleixin els requisits exigits.

  La inscripció al Registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

  Dirigit, a persones que desitgein accedir a un habitatge de protecció ofical i que compleixine les requisits que estableix la normativa per accedir a aqusts tipus d'habitatges.  

  Per a més informació sobre els tràmits premeu aquí.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat