• A- A A+

  Promoció Econòmica

  L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal d’Osona té com a objectiu principal contribuir a millorar la qualitat de l’ocupació a la comarca. Per això impulsa i executa projectes d’àmbit supramunicipal orientats a millorar la qualificació professional de les persones i a facilitar l’accés al mercat de treball a la ciutadania que està buscant feina, especialment per a qui té dificultats d’inserció.

  Per tal d’impulsar i col·laborar en el desenvolupament econòmic de la comarca, dóna suport a iniciatives que tinguin com a objectiu aconseguir una planificació estratègica efectiva i operativa, aprofitant els recursos del conjunt del territori a través de la implicació de tots els agents econòmics i socials des d’una perspectiva comarcal.

  Àmbits d'actuació i serveis 

   Suport al teixit productiu de la comarca

   Xarxa de productes de la Terra

   • Cens de productors i elaboradors de productes de la terra d’Osona

   Catàleg de productes de la terra d’Osona

  • Assessorament i diagnosi d’empreses amb finalitats turístiques: empreses visitables
  • Assessorament per la producció diferenciada: cicle de jornades
  • Promoció de la participació d’empreses osonenques a fires i mercats de la província 

   Participació en clústers per donar suport a les empreses de la comarca

   Ocupació i inserció sociolaboral

  Execució de projectes supramunicipals específics adreçats a col·lectius amb dificultats d’inserció

  • El programa Treball i Formació està adreçat a persones en situació d'atur i integra accions d'experiència laboral i accions de formació. L'objectiu és millorar el perfil professional d'aquestes persones i afavorir la seva reincorporació al món laboral.
  • Oficina Tècnica Laboral. Dispositiu d’inserció laboral adreçat a persones amb trastorns de salut mental integrat dins la xarxa local d’ocupació de la comarca d’Osona
  • Col·laboració amb XEISOR (Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona i Ripollès). Accions de difusió adreçades a la inclusió laboral de persones amb especials dificultats d’inserció, com persones discapacitades i en risc d’exclusió social. 
  • Programa contractació de Joves en Pràctiques Garantia Juvenil. A través del programa Joves en Pràctiques el Consell Comarcal d'Osona porta a terme la contractació en pràctiques de persones joves amb l'objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, i d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
  • Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil: L'objectiu principal del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil és promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves d'Osona d'entre 16 a 29 anys, amb especial atenció al col·lectiu de 16 a 24 anys, impulsant una millora molt substancial en els processos d'orientació, suport i mentoria, que inclou un acompanyament individualitzat de l'alumnat en risc d'abandonament escolar prematur o que ja hagin abandonat per tal de reconduir-los al sistema educatiu..

   Web Xeisor

  Amb el suport de:

  Logo soc Marca DB positiu horitzontalllogo iniciativa juvenil

  logos

   

   Instruments per aportar informació i coneixement com a suport a la presa de decisions en matèria de desenvolupament local

   Observatori per al desenvolupament local d’Osona

   

   Participació als organismes comarcals de l’àmbit del desenvolupament local

  • Consell econòmic i social de la comarca d’Osona
  • Creacció

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat