A- A A+
 • Cicle de l'aigua: Aigües residuals

   

  El Consell Comarcal d’Osona és l’administració responsable del sanejament de les aigües residuals urbanes en l’àmbit de la comarca d’Osona. Gestiona les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), les estacions de bombament (EB) i la xarxa de col·lectors en alta de la comarca d’Osona.

  També s’encarrega dels controls d’abocaments a indústries i de la tramitació d’expedients dels permisos d’abocament a la xarxa de clavegueram i via camió cisterna.

  Àmbits d'actuació i serveis

   Sanejament d’aigües residuals urbanes

  Gestiona les 30 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) i les 29 estacions de bombament (EB) d’Osona, així com 90 quilòmetres de la xarxa de col·lectors en alta de la comarca.

  Amb aquestes instal·lacions es dóna servei a aproximadament el 96% d’habitants de la comarca i es tracten uns 45.000 m3/dia d’aigua residual de mitjana. Els sistemes de sanejament que actualment es troben en funcionament són:

   • Alpens
   • Cases Noves, Les (Les Masies de Roda)
   • Centelles
   • Bingrau, El (Sant Bartomeu del Grau)
   • Folgueroles
   • Fussimanya
   • L'Esquirol
   • Manlleu
   • Masia Perafita
   • Muntanyà
   • Olost
   • Orís
   • Prats de Lluçanès
   • Roda de Ter
   • Sant Boi de Lluçanès
   • Sant Quirze de Besora
   • Santa Eulàlia de Riuprimer
   • Santa Maria de Besora
   • Sentfores (La Guixa – Vic)
   • Serrabonica (Gurb)
   • Seva
   • Taradell
   • Tavèrnoles
   • Tavertet
   • Tona
   • Vall del Ges
   • Vic
   • Vidrà
   • Viladrau
   • Vilalleons (Sant Julià de Vilatorta)

   Control d’abocaments

  També s’encarrega dels controls d’abocaments a indústries i de la tramitació d’expedients dels permisos d’abocament a la xarxa de clavegueram i via camió cisterna, d’acord amb el Reglament d'abocament d'aigües residuals de la comarca d'Osona

  Reglament d'abocament d'aigües residuals de la comarca d'Osona

   Models de sol·licitud per a permís d'abocament

   Model de certificat per a la renovació del permís d'abocament

   Model de sol·licitud d'abocament d'aigües residuals via camió cisterna a l'EDAR de Vic

   Model de sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals d'establiments industrials

   Model de sol·licitud de permís d'abocament d'aigües residuals d'establiments industrials (amb exempció de límits)

   Model de sol·licitud de renovació del permís d'abocament

   Model de sol·licitud d'informe previ per a exempció temporal de límits d'abocament

   Avaluació de la qualitat biològica dels cursos fluvials d’Osona

  Aquesta avaluació es realitza en 5 tipus d'emplaçaments: controls d'abocament abans i després de les estacions depuradores d'aigües residuals urbanes (EDAR) que gestiona el Consell (i que compleixen els requeriments d'hàbitat per tal que els resultats siguin identificatius del curs fluvial), controls de desembocadura de les principals subconques, controls directe sobre el riu Ter, controls abans de les captacions de les estacions potabilitzadores d'aigua (ETAP) gestionades per Aigües d'Osona, SL, i controls en indrets de referència.

  Per portar-ho a terme s'utilitza el protocol de mostreig i laboratori oficial del Ministeri del Medi Ambient i Medi Rural i Marí per a fauna bentònica d'invertebrats en rius (Codi ML-Rv-I-2013), a més d'indicadors fisicoquímics, hidromorfològics i el càlcul del cabal.

  Les mostres biològiques recollides al camp, així com les mostres d'aigua per determinar el quimisme, són analitzades a les instal·lacions del laboratori del Consell Comarcal d'Osona.

  Amb els resultats obtinguts podem conèixer el grau de compliment dels objectius de qualitat biològica per a cursos fluvials que fixa la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/EC – DMA), així com conèixer l'evolució en el temps (a l'alça o la baixa) de la qualitat en les estacions de mostreig avaluades, Aquest fet ens permet detectar possibles problemes (possibles incidències en el funcionament de les EDAR, necessitats de noves EDAR, afectacions per abocaments industrials – controlats o no- o naturals, etc.) i monitoritzar si les actuacions que es
  realitzen sobre aquests problemes donen resultat.

   

   Laboratori del Consell Comarcal d'Osona

  El laboratori està ubicat a l'EDAR de Vic, és un establiment tècnic auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua. S'hi realitzen les anàlisis de les mostres per al control intern de les EDAR, les anàlisis de les inspeccions de control d'abocament i les anàlisis i identificacions per la qualitat biològica.

  Cada mes s'analitzen al voltant de 700 mostres i s'obtenen 2.500 dades analítiques per valorar el compliment de la normativa d'abocaments, l'eficàcia i el rendiment de les EDAR.

  El laboratori disposa de la certificació ISO 9001:2000.

  Programes

   Ambientalitza't

  Programa d’educació ambiental del Consell Comarcal d’Osona; visites formatives dirigides als centres d’ensenyament de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres públics i concertats d’Osona, personal universitari i entitats que vetllen per la formació i que tenen interès en aspectes ambientals. L’objectiu és donar a conèixer les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, de potabilització i de tractament de residus, gestionades pel Consell Comarcal. Programa compartit amb les àrees de Residus i Educació.

  Descarrega't el programa Ambientalitza't

   Fulletó

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat