• A- A A+

  Cultura i Arxiu

  La cultura és un element fonamental en les societats. Vertebra els territoris, genera processos socials, augmenta la capacitat de crítica i de transformació de la població així com la seva co-responsabilització en el desenvolupament de les comunitats. El consum de cultura, la participació en esdeveniments culturals i la creació s’han convertit en indicadors de nivell de vida tenint en compte que la cultura és un element relacional, democratitzador i, en molts casos, integrador.

  Des del Consell Comarcal d’Osona s’ha tingut especial cura a difondre i aglutinar tots aquells elements, actes o manifestacions culturals que tenen un àmbit supramunicipal, establint línies de subvenció per activitats culturals que tinguin aquest caràcter i fomentant la participació dels responsables municipals de Cultura dels municipis de la nostra comarca.

  Des del servei de Cultura també es gestiona el Monestir de Sant Pere de Casserres, monument emblemàtic del romànic a la comarca d’Osona, amb la voluntat d’oferir-lo també com a espai de trobada i eix d’identificació del nostre territori.

  Sant Pere de Casserres

   www.santperedecasserres.cat

   monestirdecasserres@ccosona.cat

   937 447 118 - 608 892 200

  Activitats al monestir

  Calendari d'actes

  Activitats educatives

  Àmbits d'actuació i serveis

   Gestió del monestir de Sant Pere de Casserres

  Sant Pere de Casserres és un dels monuments més importants de l’arquitectura romànica catalana i l’únic monestir d’orde benedictí fundat a la comarca d’Osona. Va ser declarat Monument Històric Artístic, amb categoria de nacional, el 3 de juny de 1931. El Consell Comarcal d’Osona el va adquirir l’any 1991 i juntament amb la Generalitat de Catalunya va endegar les obres de recuperació arquitectònica del conjunt d’edificis. Des de llavors es fa càrrec de la seva gestió.

  Després de la seva obertura al públic, el 10 de juliol de 1998, s’ha convertit en un espai de constant atracció de visitants i de celebració d’actes culturals, obert sobretot a entitats i ajuntaments de la nostra comarca.

   Consell assessor dels museus

  El Consell assessor de museus és un òrgan de caràcter consultiu que informa i, en el seu cas, proposa amb relació a les iniciatives comarcals de museus i més concretament en l’àmbit de patrimoni moble.

  La seva principal missió és constituir-se com a paraigua comarcal dels diferents recursos i equipaments museístics que hi ha a la nostra comarca, coordinant i aglutinant esforços del conjunt.

  Aquest òrgan està format pels membres següents:

  Presidència: El conseller delegat adjunt de Cultura del Consell Comarcal d’Osona.

  Vice-presidència: El conseller delegat de Turisme del Consell Comarcal d’Osona.

  Vocals:

  a) El conseller delegat d’Educació del Consell Comarcal d’Osona.

  b) El conseller delegat de Joventut del Consell Comarcal d'Osona.

  c) Un representant dels consellers que no formen part de l'equip de govern.

  d) Un representant de cadascun dels museus que hi ha a la comarca d’Osona.

  e) Un representant de cadascuna de les entitats que representen els interessos dels museus de la comarca d’Osona.

  Secretari:

  Un funcionari del Consell Comarcal adscrit al servei de Cultura o persona que designi.

   Subvencions de l’àrea de Cultura

  El Consell Comarcal d’Osona convoca cada any una línia de subvencions destinada a ajudar a cobrir les despeses originades per activitats culturals que es duguin a terme a la comarca i que estiguin impulsades per:

  - Ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona.

  - Entitats sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.

  Les activitats objecte de subvenció són les següents:

  - Activitats culturals de caràcter supramunicipal organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona.

  - Activitats culturals organitzades, dintre de l’any natural de la convocatòria, per entitats sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona, sempre que l’activitat i/o l’entitat compleixi com a mínim un d’aquests requisits:

  1.- L’activitat cultural per a la qual es demana subvenció s’ha de realitzar com a mínim en dos municipis de la comarca.
  2.- L’activitat cultural per a la qual es demana subvenció ha de tenir una clara vocació comarcal (apareix el nom d’Osona en el seu títol) o supramunicipal (apareix el nom de l’àmbit territorial de referència en el seu títol).
  3.- L’entitat sense ànim de lucre ha de tenir, en els seus estatuts, una naturalesa d’acció d’abast supramunicipal o al menys de dos o més municipis.

  Queden excloses d’aquesta línia d’ajuts, totes aquelles activitats culturals de caràcter local que els ajuntaments o entitats organitzen principalment per al seu municipi.

  Cada any, dins el primer trimestre, s’efectua la convocatòria de les subvencions per a tres línies d’activitats, i els beneficiaris només poden presentar una sol·licitud de subvenció per a una sola activitat i únicament per a una de les línies de subvenció següents:

  • Activitats esportives
  • Activitats culturals
  • Activitats relacionades amb serveis socials

  En cas de presentar-se per a més d’una línia de subvencions només es tindrà en compte la presentada o demanada en primer lloc, segons ordre d’entrada al registre general del Consell Comarcal d’Osona.

  A continuació es detallen totes les subvencions i línies d'ajuts que té previstes el Consell Comarcal:

   Llistat de subvencions

   Declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

  El Consell Comarcal d’Osona, en virtut de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, té la competència per declarar un bé cultural d’interès local quan es tracta d’un bé situat en un municipi de fins a cinc mil habitants. Aquesta declaració té per objecte la protecció, conservació, acreixement, investigació i catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural de la comarca, ja sigui de titularitat pública o privada.


  El patrimoni cultural català està integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials.

  També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques (Llei, 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural).

   Categories de protecció i procés de catalogació

   Tràmits

   Lleis reguladores

  Activitats

   Dia internacional dels museus

  Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el Consell Comarcal d’Osona, i en col·laboració amb tots els museus de la comarca, edita un fullet de les activitats que organitzen els museus per commemorar aquesta diada i que es desenvolupen al voltant del dia 18 de maig.

  En aquest sentit, cal destacar que al monestir de Sant Pere de Casserres cada any es fa una jornada de portes obertes en aquestes dates, amb entrada lliure i gratuïta per a tots els visitants.

   Agenda activitats Sant Pere de Casserres

   Activitats en col·laboració amb municipis i entitats

   Aplec comarcal

  El Consell Comarcal col·labora cada any en l’organització de l’Aplec Comarcal d’Osona, assumint part de les despeses de contractació de les cobles que hi participen. Malgrat que en la seva primera edició, el 2007, l’aplec es va impulsar des del Consell Comarcal, any rere any la coordinació i gestió van a càrrec de les diverses agrupacions sardanistes d’Osona que, amb el seu esforç constant, converteixen la sardana en la gran protagonista d’una festa singular.

  El primer aplec comarcal es va celebrar l’1 de juliol de 2007, en el marc de la festivitat de Sant Pere, a l’entorni privilegiat de Sant Pere de Casserres. Unes 900 persones van assistir a l’acte, on van actuar les cobles de Blanes, Ciutat de Girona i Principal Rapitenca.

  Des de llavors l’Aplec s’ha celebrat cada any de forma itinerant, passant pel Castell de Montesquiu (2008), Sant Julià de Vilatorta (2009), Alpens (2010), Viladrau (2011), Prats de Lluçanès (2012) Rupit(2013), Sant Martí de Centelles (2014), Sant Pere de Torelló (2015). L’any 2016, per commemorar el 10è aniversari, l’Aplec es va tornar a fer al monestir de Sant Pere de Casserres, tal com ja es va fer en la primera edició.

  L'any 2017 es va dur a  terme al municipi de Seva, el 2018 a Montesquiu i el 2019 a Gurb.

  L’any 2021 es celebrarà la 14a edició de l’Aplec comarcal, el qual es farà al municipi de St. Julià de Vilatorta.

   

   Llibret aplec comarcal 2021

  Fulletons històrics:

  2019  2018  2017  2016   2015    2014    2013    2012   2011   2010   2009   2008  2007

  Calendari Sardanista Osona 2020

   

   Col·loquis de Vic

  Els Col·loquis de Vic són una trobada anual que fomenta el debat entre els professionals de les humanitats i especialistes universitaris per aprofundir en un tema comú que canvia cada any. Aquesta activitat s’organitza cada any a principis del mes d’octubre a la Sala de Plens del Consell Comarcal.

  20 anys dels Col·loquis de Vic

   Entitats organitzadores

  Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Vic, Societat Catalana de Filosofia, Universitat de Vic, Universitat de Barcelona.

   Entitats col·laboradores

  Patronat d’Estudis Osonencs, Facultat de Filosofia Universitat Ramon Llull, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències de Catalunya, Centre d’Estudis Carles Cardó, Col·legi de Sant Miquel dels Sants (Vic), Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés (URL).

   Programa col·loqui 2019

  Programa de les diferents edicions dels col·loquis

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat