A- A A+
 • Convocatòria pública del procés selectiu d'un/a cap de servei i suport jurídic

  logov processossel

  Convocatòria pública de la provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de cap de servei i suport jurídic

  Categoria:  Escala d’administració especial, subgrup A1

  Titulació: Llicenciatura o grau en Dret, o assimilables

  Consulta les bases de la convocatòria a: Tauler d'anuncis 

  Perfil del contractant – Oferta laboral pública  

   

  Termini de presentació d'instàncies 

  Del 20 de novembre al 3 de desembre de 2021 

  Documentació a presentar: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:  

  1. Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat. 
  1. Documentació acreditativa de la condició de funcionari o funcionària de carrera, certificats de serveis prestats i informe de vida laboral. 
  1. Fotocopia del certificat del nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents. 
  1. Titulació d’accés.
  1. Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració pública.
  1. “Currículum vitae” en el qual constin les dades acadèmiques i professionals, l’experiència professional en les matèries a desenvolupar en el lloc de treball a cobrir, el grau personal consolidat, el complement de destí del lloc de treball que s’ocupa, els cursos de formació així com tota aquella documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració de concurs. 

   

  (Els cursos i jornades que s'al·leguin per a la seva valoració, hauran de ser acreditats mitjançant certificats originals o fotocòpies dels títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores.)

   

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

   

    

  Un viatge apassionant; es posa en marxa la nova gimcana virtual del Monestir de Sant Pere de Casserres

  Monestir de Sant Pere de Casserres Les Masies de Roda de Ter Osona Turisme en ALTA J.Santaugini 018

  El monestir benedictí estrena una nova activitat didàctica i educativa relacionada amb la sostenibilitat i l’oci, la Gymkana Digital Turística.  

  La nova proposta interactiva té com a objectiu donar a conèixer d'una forma entretinguda els racons i sales mil·lenàries de Sant Pere de Casserres. El joc, que compta amb diversos enigmes, fa un recorregut pel monestir i els seus voltants i permet descobrir el dia a dia dels monjos que hi vivien.  

  La Gymkana Digital Turística s'ha impulsat des del Consell Comarcal d'Osona amb la col·laboració del BBVA i la Fundació Antiga Caixa Manlleu. 

  Ramon Martín, de Gymkana Digital Turística (start-up encarregada de dissenyar el joc), ha declarat que Un viatge apassionant, es tracta d’un recorregut turístic a base d'enigmes, en el qual el jugador es convertirà en un monjo del segle XI, passejarà pel monestir de la mà de la start-up Gymkana Digital Turística i es submergirà en un viatge en el temps inoblidable.”  

  Per la seva banda, Víctor Blasco, director de zona de BBVA a Osona, defensa que “aquesta gimcana virtual és una bona manera d’utilitzar la tecnologia per conèixer i posar en valor una joia del nostre patrimoni cultural i arquitectònic com és el monestir de Sant Pere de Casserres, i la seva història”.  

  Des de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, la directora Cristina Vilaró afegeix “ens agrada contribuir a iniciatives que prioritzen la sensibilització cap al canvi climàtic i el desenvolupament sostenible com és aquesta gimcana i l'exposició estrenada fa un any". 

  D'altra banda, des del Consell Comarcal, la consellera delegada Núria Arau afegeix “Agraïm la col·laboració que cada any fan des del BBVA i la Fundació Antiga Caixa Manlleu per seguir donant suport a la cultura de la comarca. Aquest any hem volgut seguir apostant per la sostenibilitat i que la població pugui observar no només la vida monàstica del segle X, sinó també com en aquella època ja tenien una vida pensada en la defensa del medi ambient. Des del Consell Comarcal d’Osona, volem convidar a tothom a participar d’aquesta gimcana única i plena de sorpreses sense deixar de banda l’educació i la cultura.” 

  Finalment, informar que, a partir d'ara, la taquilla estarà ubicada al bar-restaurant del monestir. 

  El Consell Comarcal d'Osona atorga el Premi Promesa a Abel Reyes Alabart

   sey sisters web

  El Consell Comarcal d'Osona ha lliurat aquest divendres el Premi Promesa a la gala de l'Osonenc de l'Any a l'actor, director i professor de teatre, Abel Reyes Alabart. Es tracta de la segona edició d'aquest guardó que atorguem com a Consell Comarcal i que enguany hem volgut destinar al món de la cultura i les arts escèniques, un sector força castigat els últims mesos a causa de la pandèmia.

  El guanyador és un osonenc que, malgrat la seva joventut, compta amb una llarga trajectòria com actor i professor de teatre, i també disposa d'experiència en el sector audiovisual. Ha actuat en diverses obres, espectacles, videoclips i curtmetratges; i ha participat també com a col·laborador en algun mitjà de comunicació. Abel Reyes Alabart s'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis (EART) de Vic i a l'Institut del Teatre, i ha participat també en cursos i tallers a l'Escènic Vic i a Xarxa de Torelló.

  El Premi Osonenc de l'Any és una iniciativa d'El 9 Nou i en aquesta edició l'acte de lliurament s'ha fet a la Sala La Canal de Tona. El premi lliurat per El 9 Nou ha recaigut a la Coordinadora del Voluntariat d'Osona i el Premi Talent i Innovació, lliurat per la Cambra de Comerç, delegació a Osona, a la jove escriptora Irene Solà.

  Segona edició del Premi Promesa del Consell Comarcal d'Osona
  El Consell Comarcal d’Osona va col·laborar per primera vegada l'any passat amb la Gala Osonenc de l'any, amb el lliurement del Premi Promesa que s'atorga a una persona de la comarca menor de 30 anys. En la primera edició del premi, l'any 2020, es va reconèixer la trajectòria del jove pianista, Joan Espuny Parés i en aquesta segona edició (2021) s'ha optat per guardonar l'àmbit de les arts escèniques.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat