A- A A+
 • Torna el projecte "Ambientalitza't"

  AMBIENTALITZAT

  El Consell Comarcal d'Osona reprèn el programa "Ambientalitza't", que ha estat parat durant el darrer any i mig a causa de la pandèmia de la Covid-19.  

  Ambientalitza't és un programa d'educació ambiental dirigit als centres d'ensenyament de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres públics i concertats d’Osona, personal universitari i entitats que vetllen per la formació i que tenen interès en aspectes ambientals.

  L'objectiu principal és donar a conèixer les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, potabilització i tractament de residus, gestionades pel Consell Comarcal. Animem als centres educatius a informar-se sobre el projecte

   

  El Consell Comarcal d’Osona participa en el projecte Alliance 3, que lluita contra l’abandonament escolar prematur

  image008

  Els Serveis comarcals d’Educació i Joventut d’Osona, juntament amb membres de l’Institut de Gurb i de l’Institut del Voltreganès, han viatjat a Nyborg (Dinamarca) per compartir les pràctiques professionals amb els diversos països implicats.

  Alliance 3, és un projecte europeu, impulsat per la Université Catholique de l'Ouest (França), Nyborg Youth School (Dinamarca), University of Eötvös Loránd (Hongria) i la UVic – UCC, que busca prevenir l’abandonament escolar prematur a partir del treball en xarxa entre els diversos agents. 

  Un dels objectius és treballar de forma cooperativa entre els països implicats i creant sinergies entre les organitzacions que imparteixen ensenyament acadèmic i no acadèmic (escoles, comunitats locals, famílies i alumnes). Per aquest motiu es visiten els diversos països, per conèixer els projectes de la ciutat vinculats al sistema educatiu reglat i posar en comú les experiències professionals. 

  Serà al pròxim mes de març quan Osona acollirà als tres països restants i es donaran a conèixer  totes les iniciatives existents en clau d'orientació a la comarca.

  Aquesta suma d'esforços respon a la constatació que les repercussions de l'abandonament escolar prematur dificulta la integració social i professional dels afectats, joves de diversos països amb diverses dificultats d'aprenentatge. L'eix vertebral del projecte busca proporcionar instruments i pràctiques als col·lectius implicats perquè cada un pugui desenvolupar la seva col·laboració en la lluita contra l'abandonament escolar prematur. El resultat final serà la creació d'un programa comú de formació, validat pels col·lectius acadèmics, i que s'aplicarà a cada territori segons les seves necessitats. A més, aquest contingut es complementarà amb una guia dirigida a mestres i a traballadors/es juvenils.

   

  Sobre Alliance 3

  Durant el primer any (2019-2020), el personal d'investigació va treballar en l'elaboració d'un recull de bones pràctiques i d'estadístiques sobre l'abandonament escolar a cada un dels territoris implicats en el projecte.

  Aquesta feina s'ha traduït en el disseny del programa de formació conjunt, que ara, en el transcurs del segon any (2020 - 2021), s'ensenya als mestres i treballadors/es de forma híbrida -amb sessions presencials combinades amb altres de virtuals- i on tenen accés 15 professionals de cada país implicat. Les famílies també prenen protagonisme durant el segon any de projecte, quan s'inicien les sessions d'instrucció i de sensibilització sobre l'acompanyament escolar dels infants.

  El tercer any (2021 - 2022), servirà per posar en pràctica la col·laboració entre tots els agents, desenvolupant i avaluant noves pràctiques que permetin atendre les necessitats dels grups més desfavorits i investigant els resultats d'aprenentatge lligats a les desigualtats geogràfiques i socioeconòmiques.

   

  Sessió ordinària del Ple Comarcal - 27 d'octubre de 2021

  ple comarcal

  El pròxim dimecres, 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, es reuneix el Ple del Consell Comarcal d'Osona en sessió ordinària, en format presencial, a la Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona, quarta planta de l'edifici El Sucre. 

  Tal com és habitual, es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consell Comarcal d'Osona. Enllaç: https://youtu.be/gdCysisOtyU

  ORDRE DEL DIA:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  3.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  4.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  5.- PRESA DE POSSESSIÓ D'UNA CONSELLERA

  6.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER

  7.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES – UNIVERSITAT DE VIC PEL PROJECTE ENXANETA DEL CURS ESCOLAR 2021/2022

  8.- ESMENA DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 3)

  9.- APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR DE VIES CICLISTES INTERURBANES A LA PLANA DE VIC

  10.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA VENDA DE MATERIAL, PUBLICACIONS I ALTRES ELEMENTS PER PART DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

  11.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2021 MITJANÇANT UN EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

  12.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE COMARCAL I DE LA DATA DE REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2021

  13.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  15.- PRECS I PREGUNTES

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat