A- A A+
 • Portal de transparència: Informació jurídica

   

  Actes i resolucions

   Ple Comarcal

   Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona

   Comissió Permanent del Ple

  Normativa pròpia

   Programa d'Actuació Comarcal (PAC)

   Reglaments i normativa interna

   Normativa en tràmit i informació pública

  Número expedient

  Títol

  Descripció

  Documents

  2644-000001-2020 (X2020000255)

  Aprovació inicial

  Projecte bàsic i d'execució ampliació Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses

  Acords

  Doc1 Projecte

  Doc2 Projecte

  2388-000005-2020 (X2020000282)

  Aprovació inicial

  Projecte de conservació i millora Pla de camins d'Osona - Àrid reciclat 2018 TES/1004/2018

  Acords

  Projecte

  2388-000003-2020 (X2020000153)

  Aprovació inicial

  Projecte constructiu instal·lació planta solar fotovoltaica autoconsum ETAP Osona Nord-Voltreganès

  Acords

  Projecte

  1190-000003-2020 (X2020000484)

  Aprovació inicial

  Modificació estatuts Onaigua, EPEL

  Documents expedient

  2388-000039-2019 (X2019001295)

  Aprovació inicial

  Projecte constructiu per a l'amplicació de les eres de rizocompostatge del sistema de sanejament de Santa Eulàlia de Riuprimer

  Acords

  Doc 1 Projecte


  Doc 2 Projecte


  Doc 3 Projecte

  2398-000003-2020 (X2020000391)

  Aprovació inicial

  Projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 20 kw sobre coberta del Centre d'Interpretació del Camp de Les Lloses a Tona

  Acords

  Projecte

  2398-000004-2020 (X2020000456)

  Aprovació inicial

  Projecte bàsic i executiu adequació interior d'una sala diàfana per a Escape Room, planta baixa de l'ala oest de l'Espai Montseny a Viladrau

  Acords

  Projecte

  2398-000006-2020 (X2020000519)

  Aprovació inicial

  Projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 15 Kw sobre pèrgola a la Casa de la La Vila de Gurb

  Acords

  Projecte

   

  2398-000007-2020 (X2020000520)

   

  Aprovació inicial

  Projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 Kw sobre pèrgola a l'escola bressol de Les Masies de Roda

  Acords

  Projecte

   

  2398-000008-2020 (X2020000535)

    

  Aprovació inicial

  Projecte de substitució de caldera de gasoil per biomassa-estella a Espinelves

  Acords

  Doc 1 Projecte


  Doc 2 Projecte

   

  2398-000009-2020 (X2020000536) 

    

  Aprovació inicial

  Projecte de millora de la instal·lació de calefacció de l'Institut Escola de Prats de Lluçanès

  Acords

  Doc 1 Projecte


  Doc 2 Projecte

   

  2398-000010-2020 (X2020000537)

    

  Aprovació inicial

  Projecte executiu per a la instal·lació d'una xarxa de calor amb estella forestal al municipi d'Oristà

  Acords

  Doc 1 Projecte


  Doc 2 Projecte


  Doc 3 Projecte

  9997-000178-2019 (X2019000823)

  Exposició pública

  Autorització abocament d'aigües residuals

  Activitat: Inspecció tècnica de vehicles (ITV)

  Raó social: Revisions de vehicles, SA

  Expedient

  Memòria


  Gestió documental i arxiu

   Calendari de conservació i règim d'accés

   Quadre de classificació documental

   Instrument de descripció documental

   Registre d'eliminació de documents

   Registre de tractament de dades

   

  Contractació

   Plecs de clàusules generals

   Òrgan de contractació

   Licitacions en tràmit

  Relació de contractes

   

  Convenis

   Convenis de col·laboració

  Proveïdors

   Creditors amb facturació superior a 3.000 euros

   

  Subvencions i ajuts

   Convocatòries de subvencions

   

  Ens participats

   

  Aigües d'Osona Consorci d'Osona de Serveis Socials Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona Creacció Depuradores d'Osona Recollida de Residus d'Osona

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat