• A- A A+

  Portal de transparència: Informació institucional

   

  Informació institucional

   Informació general de la comarca

   Competències i funcions

   Espai dels grups polítics

   Ple comarcal

   Comissió Permanent del Ple

   Comissions informatives

   
  Competències i calendari de treball dels òrgans de govern:

  La Junta de Portaveus i les Comissions informatives es reuneixen el dimecres de la setmana anterior al Ple comarcal, que se celebra cada 2 mesos, el dimecres de la darrera setmana dels mesos parells. 

  • Comissió informativa de Promoció econòmica, Suport al Món Local i Cicle de l’Aigua 
  • Comissió informativa de Serveis a les persones 
  • Comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat, Règim intern i Hisenda 

  La Comissió Especial de Comptes es reuneix per aprovar el Compte General. 

  La composició de tots aquests òrgans i el seu àmbit competencial està especificat en els documents de l’apartat 12. 

  • Acord creació Comissions informatives i el seu règim competencial 
  • Acord constitució grups polítics i designació portaveus 
   

   Junta de Portaveus

   Assistències i retribucions

  Registre d’interessos de béns patrimonials 

   

   Organigrames institucionals

   Alts càrrecs i eventuals

   Agenda

   Calendari dels òrgans col·legiats

  Empleats públics

   Plantilla de personal

  • Relació i retribució dels llocs de treball

   Convenis de personal

   Comissió paritària

   Comunicació i premsa

   Agenda Comarcal

  Ens participats

   

  Aigües d'Osona Consorci d'Osona de Serveis Socials Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona Creacció Depuradores d'Osona Recollida de Residus d'Osona

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat