A- A A+
 • Agència local de l'energia d'Osona

  L’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO) és un departament del Consell Comarcal que té com a principal objectiu l’assessorament i la col·laboració en la comptabilitat energètica dels ajuntaments de la comarca. Treballa amb els objectius de l’eficiència i l’estalvi energètics, i la promoció de les energies renovables.

  Actualment l’ALEO té un conveni signat amb 48 ajuntaments d’Osona, amb els quals treballa dia a dia per minimitzar, controlar i reduir les seves factures energètiques. L’ALEO assessora i treballa amb aquests ajuntaments i alhora també és un punt d’informació i col·laboració per a les empreses o altres institucions que ho sol·licitin.

   Reconeixements i mèrits

  Àmbits d'actuació i serveis

   Assessorament en la gestió energètica dels ajuntaments

  • Gestió i seguiment telemàtic dels consums energètics municipals: control de factures, alarmes, sobreconsums, relacions amb la companyia elèctrica, seguiment, contractacions, comparativa de preus...
  • Elaboració d'informes de millora dels consums energètics municipals.
  • Auditories i visites d’avaluació energètica a aquelles dependències i/o enllumenats públics que ho requereixin.
  • Aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació en edifici nou i existent.
  • Tramitació de subvencions.
  • Col·laboració amb els ajuntaments en l’aplicació de legislació vigent en matèria energètica, com el decret d'ecoeficiència, l’elaboració de plans urbanístics o la planificació de nous enllumenats públics.
  • Col·laboració en millores de l’enllumenat públic.
  • Accions en la promoció i la divulgació de les energies renovables i l’eficiència energètica col·laborant i organitzant jornades, fires...

   Projecte Desendolla't

  El projecte comarcal Desendolla’t, pioner a Catalunya, té per objectiu principal promoure l’estalvi energètic i millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament d’infantil i primària de la comarca d’Osona. En la primera edició del projecte hi van participar un total de 20 centres educatius aconseguint de mitjana una estalvi energètic del 28% i un estalvi econòmic superior als 150.000 euros en un sol curs escolar. 

  Actualment, s’està treballant en un total de 27 escoles públiques i per aquest nou curs s’ha incorporat una maleta pedagògica amb la intenció de facilitar les eines per treballar a l’aula temes relacionats amb l’estalvi energètic. Educar els nens i les nenes pot produir un efecte multiplicador, doncs, per una banda, podem incidir en els hàbits de consum dels alumnes i transferir els aprenentatges adquirits a l’escola a l’àmbit de la família.

  Premi Ciutat Sostenible 2014 . Primer premi dins la categoria d'eficiència i estalvi energètic

  Premi Conama 2014. Accèsit a la categoria de petits i mitjans municipis

  Premi Ciències Ambientals de Catalunya 2014. Primer premi a la categoria de comunicació ambiental

  1er Premi d’Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya 2013 dins la categoria de Sensibilització

  Menció d’Honor en matèria de sensibilització i difusió de les energies renovables i l’eficiència energètica en els V Premis EnerAgen 2013

   Assessorament i promoció de les energies renovables

  • Energia tèrmica
  • Energia fotovoltaica
  • Energia geotèrmica
  • Biomassa

   Tríptic "Estat de les Renovables a la comarca d'Osona"

   Tríptic "Recomanacions per a l'ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa"

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat