• A- A A+

  Tècnics de joventut del Marroc visiten el Servei de Joventut del Consell Comarcal d'Osona

  atencio social i sanitaria web

  Una delegació tècnica d'ASTICUDE, entitat marroquina que treballa en el projecte Joves Iniciadors, subvencionat per l'ACCD visita el Servei de Joventut del Consell Comarcal.

  En el context de la tercera fase del projecteJOVES INICIADORS, portat a terme per l’entitat marroquina ASTICUDE i subvencionat per l’ACCD, es proposa una visita a Catalunya per tal de capitalitzar el projecte i donar-los l'oportunitat d’intercanviar experiències amb col·lectius i associacions de Catalunya que treballen en l’àmbit de la joventut i per la promoció de la cohesió social, la convivència i l’educació per la ciutadania activa i critica amb les actituds discriminatòries envers les persones vulnerables. 

  Des de l'àrea de Relacions Internacionals de l'Agència Catalana de Joventut es va oferir al Consell Comarcal d'Osona l'oportunitat d'explicar les experiències del servei comarcal en temes de foment a la participació i presentar, específicament, el projecte de participació juvenil Altaveu Jove que s'està liderant des de Joventut i des d'Acollida del Consell Comarcal. 

  Aquesta trobada va servir per donar a conèixer el projecte i descobrir com des del govern i les entitats socials es treballen les polítiques de joventut a altres països. 

   

  El Consell Comarcal d’Osona contracta 3 dones a través del Programa Treball i Formació – línia Dona

  atencio social i sanitaria web

  El Consell Comarcal d’Osona ha contractat 3 dones en el marc del Programa Treball i Formació línia DONA. Aquest programa vol fomentar l'ocupabilitat de dones amb risc de caure en situació d’atur de llarga durada.

  Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal d’Osona continua apostant de manera ferma per la inserció laboral com a eina bàsica per a la integració social de persones que pertanyen a col·lectius amb especial vulnerabilitat.

   D'altra banda, les persones participants realitzaran 60 hores d’accions formatives transversals durant el contracte de treball i dins la jornada laboral a l’aula de formació del Consell Comarcal. Les accions formatives tenen el propòsit de fomentar la formació permanent al llarg de la vida com a mitjà per millorar coneixements, competències i aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social o relacionada amb l'ocupació garantint, al mateix temps, el dret a la formació.
  Per tal d'executar els projectes de plans d'ocupació s'han formalitzat 3 contractes laborals d'una durada de 12 mesos a jornada completa. Durant aquest període, es donarà un suport addicional en tasques administratives a les àrees d’habitatge, consum, turisme i integració. El Programa Treball i Formació línia DONA és finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que subvencionen els costos salarials i de formació dels participants.

   

  Logos

   

  Osona és un dels territoris on el Govern desplegarà l'atenció integrada social i sanitària

  atencio social i sanitaria web

  S’han escollit set experiències en l’àmbit domiciliari i comunitari a Osona, Amposta, el Prat de Llobregat, Barcelona, Manresa, Garrotxa/Ripollès i el Gironès. En aquests indrets ja es treballa en experiències conjuntes del sistema social i el sanitari i serviran de referent per consolidar-les i que serveixin de model.

  El Govern ha aprovat avui impulsar el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària a Catalunya. L’acord de Govern incideix així en la necessitat d’integrar els dos sistemes, el social i el sanitari, per atendre de la millor manera possible les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general, totes les persones amb necessitats complexes.

  El Govern considera que cal evolucionar els sistemes sanitari i de serveis socials, que en el moment actual tendeixen a oferir una resposta fragmentada a les necessitats d’aquestes persones, una realitat que acaba condicionant els resultats tant per a les persones com per als dos sistemes públics. En un context, a més, d’envelliment de la població.

  El desplegament s’adaptarà a les necessitats i dinàmiques dels diferents territoris, de manera que els que tenen experiència prèvia avançada d’atenció integrada es dotaran d’eines que permetin reforçar i consolidar les intervencions desenvolupades, i en aquells territoris amb experiències amb menor grau de maduresa es treballarà per crear les condicions necessàries per avançar en el desplegament de projectes integrats en aquest àmbit.

  En aquest sentit, s’han detectat un centenar d’iniciatives d’atenció integrada a tot Catalunya, entre les quals s’han triat les set que s’han considerat més madures per poder-les consolidar i que serveixin d’exemple. Els set àmbits territorials amb aquestes experiències detectades en l’entorn domiciliari i comunitari són: Amposta, el Prat de Llobregat, Barcelona, Manresa, Osona, Garrotxa/Ripollès i el Gironès.

  També s’impulsaran projectes innovadors d’atenció integrada orientats al redisseny organitzatiu, assistencial i tecnològic, en el marc dels diferents fons provinents de la Unió Europea i d’altres administracions públiques, així com el desplegament de projectes singulars d’atenció integral social i sanitària vinculats a dispositius específics.

  L’acord aprovat avui dona compliment al protocol signat el 16/01/2023 entre el Departament de Salut, el Departament de Drets Socials, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, per tal d’incorporar el món local al desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària. També s’incorporaran a l’espai de cogovernança les entitats proveïdores socials i sanitàries.

  Beneficis de l’Atenció Integral Social i Sanitària

  Actualment, un cas tipus que podria beneficiar-se de l’Atenció Integral Social i Sanitària pot reflectir-se en una persona d’avançada edat, que viu sola i té el seu familiar més proper lluny, en una altra comunitat autònoma. Aquesta persona requereix ajuda en les activitats de la vida diària i té cinc malalties cròniques. Amb el sistema actual, aquesta persona podria estar atesa per cinc dispositius del sistema de serveis socials: treballadora social de l’Ajuntament, treballadora familiar del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), equip del Centre de Dia i el professional de la teleassistència. Pel que fa a salut, aquesta persona pot ser atesa per set dispositius: l’equip d’atenció primària, els especialistes de consultes externes, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el servei d’urgències de l’hospital d’aguts i de l’hospital d’atenció intermèdia, l’equip d’hospitalització domiciliària i l’equip de rehabilitació domiciliària.

  Aquesta atenció fragmentada té impacte en els resultats de salut i benestar de les persones, pot haver-hi duplicitat de recursos i també mala experiència d’atenció percebuda d’aquestes persones i del seu entorn cuidador i dels professionals que les atenen.

  Amb l’atenció integral social i sanitària, l’objectiu és oferir una atenció més centrada amb un sistema de valoració i un pla d’atenció únic. Això implica que aquesta persona no haurà d’explicar diferents vegades a diferents interlocutors quina és la seva situació.

  A més, es fomentarà el model de gestió de cas, que implica que cada persona disposi d’interlocutors concrets que seran els que es coordinaran entre ells i els qui organitzaran la resposta entre els diferents dispositius i professionals. Aquests gestors de cas es coordinaran amb els equips d’atenció primària de salut i de serveis socials, així com amb la resta de professionals. El gestor poden cuidar-se també de la gestió tant de l’ingrés com de l’alta en els diferents centres hospitalaris.

  Passos previs

  El Govern de la Generalitat va crear el Pla d'atenció integrada social i sanitària per l’Acord de Govern GOV/91/2019. D’altra banda, els departaments de Salut i de Drets Socials inclouen l’atenció integrada social i sanitària als seus instruments de planificació. Tant el Pla Estratègic de serveis Socials 2021-2024 i el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, aprovat per Acord GOV/210/2021, el 21 de desembre, incorporen línies de treball i objectius per avançar en una atenció integrada social i sanitària. Els dos departaments han treballat conjuntament en la definició del marc legislatiu i ja disposen d’una versió molt avançada de l’articulat de llei per a la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat