• A- A A+

  Servei d'Assistència Local

  Ponència comarcal d’avaluació ambiental (PCAA)

  Accés lliure: ordenances, reglaments i documents

   Camins

   Ordenança municipal tipus d'ús i defensa dels camins rurals

   Pla de camins 

   Urbanisme

   Barreres arquitectòniques - Ordenança municipal per a la supressió de les barreres arquitectòniques en els espais d'ús públic

   Edificació i ús del sòl - Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl

   Edificació i ús del sòl - Protocol de conceptualització llicències d'obres

   Edificació i ús del sòl - Model de sol·licitud de llicència urbanística

   Primera ocupació - Ordenança llicències primera ocupació d'edificis de nova construcció o de modificació substancial o ampliació

   Ordenança solar - Ordenança Municipal tipus sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica

   Ordenança solar - Ordenança Municipal tipus sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica

   Administració electrònica

   Ordenança reguladora de l'administració electrònica BOP Barcelona

   Ordenança reguladora de l'administració electrònica

   Ordenança reguladora de l'administració electrònica BOP Girona

     NORMATIVA EN TRÀMIT

    Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica (en exposició pública)

  Gestió dels residus de la construcció i demolició

  Text de l'ordenança reguladora dels residus de la construcció i demolició (BOP Barcelona)

     Text de l'ordenança reguladora dels residus de la construcció i demolició (BOP Girona)

   Text de l'ordenança reguladora dels residus de la construcció i demolició (Word)

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat