• A- A A+

  Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Descripció:

  Aquest tràmit permet l'exercici del dret d'accés a la informació pública. La informació pública és aquella que elabora l'Administració i que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la subministrada per altres subjectes obligats a complir amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

   

  Requisits previs

  Cal que la sol·licitud d'accés a la informació permeti tenir constància de:

  a) La identitat del sol·licitant.

  b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.

  c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

  d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l'Administració.

  Preu / Taxa

  L'accés a la informació pública és gratuït.

  No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fiscal.

  Documentació a aportar

  No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

  Comença

   

   

  Per a tramitar per internet

  Cal un servei d'identificació digital reconegut: idCAT Mòbil, certificat digital o Cl@ve

   

  Més informació

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat