• A- A A+

  Perfil del contractant del Consell Comarcal d'Osona

   Data

  13/04/2015

  Número d'expedient

  12/2015

  Objecte del contracte

  Construcció de l'EDAR, pou de bombeig i col·lectors de Sant Quirze de Besora

  Condicions especials d'execució

  Es condició d'obligat compliment per l'execució de l'obra el termini d'execució i destinar 4 equips de treball, treballant simultàniament en la construcció dels col·lectors, pou de bombeig i EDAR i el seguiment del pla d'obra, que s'adjunta, existent al projecte de construcció.

  Els equips de treball han de tenir la dotació i maquinària adequada per complir amb el termini màxim d'execució, d'acord amb el detall que figura en la clàusula 2 del plec de prescripcions tècniques particulars.

  Procediment d'adjudicació

  Obert, amb més d'un criteri d'adjudicació

  Anunci de licitació

  Plec administratiu

  Plec tècnic

   Projecte

  Projecte 1

  Projecte 2

   Data límit de presentació de pliques

  27/04/2015 14:00h

   Data obertura de pliques

  30/04/2015 13:00h 

  Anunci adjudicació

  Adjudicatari

  Certis Obres i Serveis, SAU

  Anunci formalització

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat