• A- A A+

  Servei de transport col·lectiu

   

  Hi ha tres tipus de transport escolar: obligatori, no obligatori i postobligatori.

   Servei de transport escolar obligatori

  El Consell Comarcal d'Osona té un total de 43 autocars que transporten diràriament fins el seu centre escolar uns 1.400 alumnes d’educació infantil, primària i secundària i postobligatori.

   Relació de les rutes de transport

   Servei de transport escolar no obligatori per a alumnes d’educació infantil, primària i secundària

  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) i el Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de transport a Catalunya, estableixen que el transport escolar serà de caràcter gratuït per aquells alumnes d’educació infantil, primària o ESO que es veuen obligats a desplaçar-se a un altre municipi per manca d’oferta educativa, sempre d’acord amb el mapa escolar. No obstant això, el Consell Comarcal disposa d’algun servei de transport per a l’alumnat resident dins el mateix municipi on es troba la seva escola. En aquests casos, es posen disposició les places vacants per tal que en puguin fer ús els/les alumnes que ho necessitin, si bé hauran d’abonar el preu públic que estableix el Consell Comarcal, tenint en compte que l’import només representa una tercera part del cost real del servei.

   Tràmits i models de sol·licitud

   Servei de transport escolar no obligatori per alumnes postobligatoris

  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) i el Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de transport a Catalunya, estableixen que el transport escolar serà de caràcter gratuït per aquells alumnes d’educació infantil, primària o ESO que es veuen obligats a desplaçar-se a un altre municipi per manca d’oferta educativa, sempre d’acord amb el mapa escolar. No s’estableix cap tipus de gratuïtat a favor dels alumnes que cursin estudis postobligatoris. No obstant això, el Consell Comarcal ofereix un servei de transport a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de la comarca per tal que puguin disposar de les places vacants del transport escolar obligatori. Una part del cost d’aquest servei l’haurà d’assumir l’alumne/a segons l’ordenança que regula el preu públic del servei de transport escolar no obligatori d’alumnes d’educació postobligatòria del Consell Comarcal.

   Tràmits i models de sol·licitud

   Normativa

   Decret 161/1996, de 14 de maig

  Pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria

   Bases reguladores del Consell Comarcal d'Osona

   Reglament comarcal d'ús del servei de transport escolar

  Cookies

  Normativa

   Decret 161/1996, de 14 de maig

  Pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

   Bases reguladores del Consell Comarcal d’Osona

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat