A- A A+
 • Pla de Camins

  El servei de Pla de Camins ajuda els municipis d’Osona en el manteniment i la conservació de la xarxa de camins d’interès comarcal. La redacció del pla té com a objectiu establir una xarxa de camins públics aptes per al trànsit rodat. Alhora, pretén disposar d’una eina de treball que permeti orientar les actuacions d’una forma clara, tant per als ajuntaments com per al Consell Comarcal.

  Des del Consell Comarcal es porta a terme la coordinació tècnica de les actuacions de manteniment i arranjament d’aquests camins (redacció de projectes, seguiment de les obres,...) així com les gestions perquè els camins inclosos al Pla Comarcal siguin objecte de subvenció.

  Osona va ser una de les primeres comarques que, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va aprovar el Pla de camins d’interès comarcal, i que passat uns anys des de la primera aprovació, ha dut a terme una actualització del pla.

   Mapa d’Osona amb els camins que formen part del pla.

  Àmbits d'actuació i serveis 

   Documentació tècnica

  Els ajuntaments poden sol·licitar, per a tots aquells camins inclosos en el Pla, assistència tècnica puntual ja sigui per a elaborar memòries, tramitar subvencions..., i també per al seguiment de les obres.

   Obres

  Des del Consell es porten a terme actuacions d’adequació i manteniment en els camins inclosos al Pla.

  Es poden diferenciar 2 grups d’actuacions, segons quina sigui la font de finançament:

  • Actuacions d’adequació dels camins finançades per administracions superiors (Agència de Residus de Catalunya, Diputació, PUOSC,…)
  • Actuacions de manteniment de camins finançades conjuntament amb els ajuntaments, amb fons propis del Consell Comarcal.

  Programes

   Inventari de camins

  Actualment, i amb el finançament de la Diputació de Barcelona, es fa l’actualització de l’Inventari del camins. L’inventari actual és de l’any 2005 i des d’aleshores els camins han canviat molt, motiu pel qual s’ha considerat que calia fer de nou aquesta radiografia i disposar de la informació real de cada camí.

   Model de fitxes d'inventari

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat