• A- A A+

  Pla de Camins

  El servei de Pla de Camins ajuda els municipis d’Osona en el manteniment i la conservació de la xarxa de camins d’interès comarcal. La redacció del pla té com a objectiu establir una xarxa de camins públics aptes per al trànsit rodat. Alhora, pretén disposar d’una eina de treball que permeti orientar les actuacions d’una forma clara, tant per als ajuntaments com per al Consell Comarcal.

  Des del Consell Comarcal es porta a terme la coordinació tècnica de les actuacions de manteniment i arranjament d’aquests camins (redacció de projectes, seguiment de les obres,...) així com les gestions perquè els camins inclosos al Pla Comarcal siguin objecte de subvenció.

  Osona va ser una de les primeres comarques que, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va aprovar el Pla de camins d’interès comarcal, i que passat uns anys des de la primera aprovació, ha dut a terme una actualització del pla.

  L’any 2005, juntament amb la Diputació de Barcelona, es va elaborar l’inventari de camins d’interès territorial de la comarca d’Osona. Posteriorment, l’any 2014 es va fer una revisió d’aquest inventari a la vista de la transformació d’alguns dels camins del pla i per tal de poder disposar de la informació real de cada camí. Actualment l’inventari consta de 79 camins (359,29 km).

  Osona ha estat la primera comarca que, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha dut a terme la senyalització dels camins. Aquesta senyalització, feta l’any 2015, ha consistit en la col·locació de dos tipus de senyals, un senyal d’inici i de fi de camí i un senyal de tipus direccional. Destacar que ha estat una actuació rellevant, no només perquè dona a conèixer la xarxa de camins del Pla, sinó, bàsicament per un tema de seguretat i, també, de responsabilitat.

  Alhora, dir que el Consell Comarcal d’Osona i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, han signat un conveni de col·laboració per a la instal·lació en cadascun dels senyals d’un punt de cobertura per tal que en cas d’emergència es pugui trucar al 112.

  A cada senyal s’ha col·locat un cartell que indica “PUNT DE COBERTURA 112 EMERGÈNCIES” i un número de matrícula per tal que el ciutadà que necessiti contactar amb els serveis d’emergència no hagi d’indicar la seva posició, ja que les dades d’aquell senyal estan introduïdes a la cartografia del 112. Per tant, quan la persona truqui al telèfon d’emergències 112 i indiqui la matrícula que figura en el pal de senyalització, de forma automàtica els cossos d’emergència saben on es troba.

  Inventari de camins d’Osona.

  Àmbits d'actuació i serveis 

   Documentació tècnica

  Els ajuntaments poden sol·licitar, per a tots aquells camins inclosos en el Pla, assistència tècnica puntual ja sigui per a elaborar memòries, tramitar subvencions..., i també per al seguiment de les obres.

   Obres

  Des del Consell es porten a terme actuacions d’adequació i manteniment en els camins inclosos al Pla.

  Es poden diferenciar 2 grups d’actuacions, segons quina sigui la font de finançament:

  • Actuacions d’adequació dels camins finançades per administracions superiors (Agència de Residus de Catalunya, Diputació, PUOSC,…)
  • Actuacions de manteniment de camins finançades conjuntament amb els ajuntaments, amb fons propis del Consell Comarcal.

   Pla director de vies ciclistes a la Plana de Vic 

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat