A- A A+
 • Sessió extraordinària del Ple Comarcal - 29 de setembre de 2021

  20210728 191018 vista general ok 3

  El proper 29 de setembre, a les 7 de la tarda, es reuneix el Ple del Consell Comarcal d'Osona en sessió extraordinària, format presencial, a l'Auditori Marià Vila d'Abadal, planta baixa de l'edifici El Sucre. 

  Tal com és habitual, es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consell Comarcal d'Osona. Enllaç: https://youtu.be/3j7vUYtA_k4 

   

  ORDRE DEL DIA:

   

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  3.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  4.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER LA COVID 19 DE L'EMPRESA AUTOCARS PRAT, SL

  5.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER SUPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER LA COVID 19 DE L’EMPRESA JORDI COMASOLIVAS CODINA

  6.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER COVID 19 DE L'EMPRESA 25 OSONA BUS, SA

  7.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDENMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER LA COVID 19 DE L'EMPRESA 25 OSONA BUS, SA

  8.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER LA COVID 19 DE L'EMPRESA AUTOCARS ROVIRA, SL

  9.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER LA COVID 19 DEL TAXI DE CECILIA POTRONY TORRES

  10.- JUSTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR PER LA COVID 19 DEL TAXI CARLES VENTOSA DELMÁS

  11.- PRIMER ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR I DE COMPLEMENTS PEL CURS 2021/2022

  12.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 1 I 2)

  13.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 3)

  14.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 5)

  15.- APROVACIÓ ENCÀRREC A MITJÀ PROPI: GESTIÓ DE SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

  16.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CREACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA

  17.- APROVACIÓ DELS ANNEXES AL CONVENI DE DELEGACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ EN MATÈRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

  18.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC COMARCAL DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS O PERDUTS

  19.- APROVACIÓ INICIAL PLA ESTRATÈGIC OSONAECOTRANSICIÓ40%

  20.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ORGANITZACIÓ DE PREMIS LITERARIS AMB VOCACIÓ COMARCAL PELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA O PER ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE AMB SEU A LA COMARCA D’OSONA

  21.- DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DE CA L’ANDREUET DE PRATS DE LLUÇANÈS

  22.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2/2021 DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  23.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÒMIC 2020

  24.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2021 MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENT DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA

  25.- APROVACIÓ D'UN PERÍODE DE CARÈNCIA CONCEDIT A ONAIGUA, EPEL

  26.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021

  27.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 (2021-2022) CONSOLIDAT DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA I CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS

  28.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021

  29.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021

  30.- RATIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat