• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona - sessió ordinària 28 de juliol de 2021

  logo SPlens votant 1 

  Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal d'Osona, 28 de juliol de 2021, a les 19h.

  La sessió es farà en format presencial a l'Auditori Marià Vila d'Abadal, situat a la planta baixa de l'edifici El Sucre, i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consell Comarcal d'Osona, enllaç https://youtu.be/ee7r26H9Y4U

   

  Orde del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PARCIAL D'AIGÜES D'OSONA, SA, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL CONSELL COMARCAL PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ "INSTAL·LACIÓ DE FILTRES DE SORRA A L'ETAP OSONA SUD" (SV18000142)

  3.- ACCEPTACIO DE LES DELEGACIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DOMESTICS ABANDONATS O PERDUTS EFECTUADA PER DIFERENTS AJUNTAMENTS

  4.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ I DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ DELS SERVEIS DEL CICLE DE L’AIGUA

  5.- MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR ESCOLAR DELS CENTRES EDUCATIUS ADHERITS A LA GESTIÓ DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  6.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA D'OSONA. MODIFICACIÓ DELS PREUS DELS SERVEIS

  7.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  8.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC: SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2021 AMB LA MODALIAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENT DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

  10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  11.- ADHESIÓ AL MANIFEST "PER UN NOU MODEL DE TURISME AL SERVEI DEL PAÍS"

  12.- MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA

  13.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UNA CONSELLERA

  14.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UNA CONSELLERA

  15.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UNA CONSELLERA

  16.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UN CONSELLER

  17.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UN CONSELLER

  18.- PRECS I PREGUNTES

   

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat