• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu per a la creació d'una borsa de tècnic/a de grau mig de medi ambient

  logov processossel

  El Consell Comarcal d'Osona obre convocatòria pública pel procés selectiu per a la creació d'una borsa de tècnic/a de grau mig de medi ambient.

  Categoria:            Tècnic/a de grau mig de medi ambient – A2 

  Titulació:         Grau en enginyeria tècnica agrícola, grau en enginyeria tècnica industrial especialitzat en química, grau en biologia, grau en biologia ambiental, grau en química, grau en enginyeria ambiental, grau en ciències ambientals, grau en enginyeria ambiental o titulacions equivalents

   

  Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  Enllaços: 

   

  -Tauler electrònic.  

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_9783&idens=8102490004

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública   

  https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/2135-borsa-de-treball-tecnic-medi-ambient  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

    

  Del 18 de juny al 7 de juliol de 2021 

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

   

  La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent: 

   

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B
  • Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior)   
  • Currículum vitae. 

    


   Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat