• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, d'un/a enginyer/a tècnic/a del programa FEDER

  logov processossel

  El Consell Comarcal d'Osona obre convocatòria pública pel procés selectiu, amb caràcter d'urgència,  d'un/a enginyer/a tècnic/a del programa FEDER

  Categoria:            Enginyer/a tècnic/a – A2 

  Titulació:         Diplomatura o grau de la branca de l'enginyeria tècnica o l'arquitectura tècnica o titulació equivalent

  Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  Enllaços: 

  -Tauler electrònic.  

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_9782&idens=8102490004

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública   

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

    

  Del 18 al 28 de juny de 2021 

    

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

   

  La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent: 

   

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B
  • Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior)   
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits
  • Currículum vitae. 

    


   Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat