• A- A A+

  El Ple del Consell Comarcal d’Osona aprova l’adhesió al Manifest contra el coronavirus del Fons Català de Cooperació

  logov processossel

   

  El Ple del Consell Comarcal d’Osona aprova per unanimitat, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2020, l’adhesió al Manifest contra el coronavirus impulsat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

  Text íntegre de la moció:

  El Ple del Consell Comarcal d’Osona aprova per unanimitat l’adhesió al Manifest contra el Coronavirus impulsat per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i anima als Ajuntaments d’Osona a adherir-s’hi

  Manifest de Cooperació contra el coronavirus:

  L’aparició d’un nou virus altament contagiós, la COVID19, ha donat la volta a el món en poc temps provocant milers de morts.

  La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions de Nacions Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes públics de salut i protecció social forts que puguin fer front a l’extensió de la COVID-19 entre la població. Una situació que també afecta la població desplaçada interna o demandant d’asil a tercers països que sobreviu amuntegada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions d’higiene i salubritat per evitar el contagi de la malaltia. Però l’afectació no només serà sobre la salut sinó que generarà una recessió econòmica global, i en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment, i la manca d’aliments i productes de primera necessitat en els països menys desenvolupats.

  En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l’estat d’alarma en els nostres territoris, haurem de concentrar novament els nostres esforços solidaris a ajudar altres pobles i països menys preparats per resistir els efectes del coronavirus.

  Si no actuem globalment, el risc que la COVID-19 rebroti o que apareguin noves pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat on les malalties contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el planeta. I si alguna cosa vam aprendre durant la passada crisi econòmica i el posterior cicle de retallades és el terrible efecte que van tenir les polítiques de contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant la població més desfavorida en situació d’enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les conseqüències d’aquestes retallades és un bon moment per replantejar l’estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les polítiques públiques de cooperació i solidaritat.

  Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels governs locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, mitjançant polítiques públiques que garanteixen l’accés públic a l’aigua i sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic local, entre d’altres. I reforçar l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació amb els municipis d’altres països és vital perquè aquests puguin respondre als mateixos desafiaments globals.

  En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els diferents Fons que la integren, som actors estratègics a l’hora de desenvolupar acció política global i compartir les capacitats tècniques dels governs locals, executant polítiques de cooperació i solidaritat per pal·liar l’impacte de la pandèmia de la COVID19 i els seus efectes en els municipis dels països amb els quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada que disposa de capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit associatiu col·laborador ampli, generem resiliència en les comunitats amb què treballem, reforçant la capacitat de resposta dels governs locals socis.

  Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat podem contribuir a evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l’extensió de la propera pandèmia global, però la nostra actuació no només es limita a la resposta sanitària immediata, sinó que es basa especialment en l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi global amb impacte local.

  Per aquesta raó, des de la CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i electes locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per incidir en l’agenda global i comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la institucionalitat local dels països menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures.

  En conseqüència, els sotasignats fem una crida a que les administracions locals mantinguin el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per eradicar aquesta i altres pandèmies que afecten el planeta. Fins que tots estiguem fora de perill ningú estarà fora de perill. Només ens en sortirem junts actuant globalment.”

  Atès que el Consell Comarcal d’Osona desenvolupa polítiques de cooperació al desenvolupament a través del Servei de Cooperació promovent accions de suport a entitats a través d’una convocatòria anual d’ajuts per a projectes de cooperació al desenvolupament i també a través d’accions de sensibilització donant suport institucional i fent d’altaveu a projectes o activitats d’entitats o altres ens, com seria el cas d’aquest Manifest.

  Per allò exposat, el Ple del Consell Comarcal d’Osona, per UNANIMITAT dels assistents,

  Acorda:

  1r.- Signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per incidir en l’agenda global i comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la institucionalitat local dels països menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures.

  2n.- Mantenir el compromís humanitari d’aquest Consell Comarcal i reforçar les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar aquestes i altres pandèmies que afecten al planeta.

  3r.- Facultar al president Joan Carles Rodríguez Casadevall, per la signatura del present manifest.

   4t.- Animar als Ajuntaments d’Osona a donar suport a aquest manifest mitjançant la seva signatura, fent créixer així el compromís del municipalisme amb els valors i els principis de la cooperació i la solidaritat en temps de crisi.

  5è.- Comunicar el present acord a la Confederació de Fons de Cooperació i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.”

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat