A- A A+
 • El Consell Comarcal presenta la nova concessió del servei públic de menjador escolar

  WhatsApp Image 2020 01 29 at 13.36.54 4

  19 de febrer de 2020 – A l’escola El Gurri de Mont-rodon, el Consell Comarcal d’Osona ha presentat les principals característiques del servei públic de menjador escolar 2019-2023.

  Des de principis d’aquest any és vigent el nou contracte segons el qual l’empresa 7 i Tria, SA, es fa càrrec pels propers 2 anys, prorrogables 2 anys més, de la gestió dels menjadors escolars adherits a la gestió mancomunada del Consell Comarcal.

  Aquesta empresa és la mateixa que els darrers anys ha fet el servei. El valor estimat del nou contracte és d’11.910.191,47 euros.

  Joan Carles Rodríguez, president, ha posat èmfasi en els avantatges que permet la gestió mancomunada, que permet oferir un servei de qualitat a tots els centres públics adherits, actualment un total de 31, amb una mitjana de 2.000 alumnes atesos diàriament.

  “L’objectiu de la gestió mancomunada del servei és oferir un servei equitatiu a l’alumnat de la comarca que en gaudeix. Objectiu que hem aconseguit. La gestió permet reduir desigualtats econòmiques i d’ubicació de l’escola”, en paraules textuals de Rodríguez.

  Els nois i noies atesos per la gestió mancomunada del Consell Comarcal d’Osona mengen el mateix i al mateix preu, estigui on estigui l’escola. En alguns centres, per la seva pròpia condició d’escola petita o per la seva ubicació, no seria possible oferir un servei de qualitat a l’alçada de centres més grans.

  “Aquest tipus de gestió busca l’equilibri mitjançant economies d’escala i permet que totes les escoles tinguin el mateix servei, equilibra pèrdues i guanys.”

   El president del Consell Comarcal ha fet la presentació acompanyat de la consellera delegada d’Educació, Sònia Muñoz i de l’alcaldessa de Taradell, Mercè Cabanas.

  La consellera ha explicat les principals novetats que incorpora el nou contracte adjudicat a 7 i Tria, SA:

   Preu del servei:

  Preu fix (de 3 a 5 dies): 6,20 euros

  Preu esporàdic (1 o 2 dies): 6,80 euros

  Descompte d’un 15 % del preu de menjador del tercer fill per a famílies amb 2 fills fixos al menjador sense beca (5,27€/dia)

  En cas que no es pugui prestar amb normalitat el servei per motius aliens a l’empresa, com ara l’exercici del dret a vaga del personal docent, aturades de país o catàstrofes naturals (nevades, ventades o altres infortunis naturals) no es cobrarà el preu del menú i només es cobrarà el servei de monitoratge.

   Ràtio:

  Educació Infantil: 1 monitor per cada 12 alumnes

  Educació Primària: 1 monitor per cada 17 alumnes

  Segons necessitats educatives especials dels infants, conjuntament amb el Consell Comarcal, es valorarà la possibilitat d’incorporar monitors en funcions de vetlladors.

  Incorporació d’un monitor/a als centres Dr. Fortià Solà i Pinediques ja que es disposa de dos edificis: infantil i primària.

  Incorporació d’un monitor de més al servei a les escoles rurals amb només un monitor adscrit al servei següents: Gurri, Heurom, Aurora i La Forja.

   Personal del servei:

  Els monitors que realitzen tasques d’atenció a l’alumnat hauran de disposar, com a mínim, del títol oficial de monitor d’activitats lleure educatiu.

  Els coordinadors de centre amb un volum de mes de 50 alumnes hauran de disposar, com a mínim, del títol de director d’activitats del lleure educatiu

  Personal de cuina o manipulador d’aliments:

  • 3 coordinadors de zona que s’encarregaran de la direcció tècnica i pedagògica del servei de menjador als centres docents de la seva zona que hauran d’estar en disposició d’alguna titulació d’estudis universitaris o CFGS de l’àmbit de l’educació, com Magisteri, Educació social o Pedagogia, entre d’altres.
  • 1 coordinadora de zona de cuina
  • 1 administrativa per la gestió dels rebuts impagats i altres incidències (pactem acords abonaments de deute fraccionats, cobrament en mà a famílies sense compte corrent....)

  Dimensió pedagògica:

  S’ha demanat a l’empresa concessionària que presenti un Projecte educatiu de menjador.

  La proposta de programació concretarà els objectius didàctics que promoguin l’autogestió, els continguts a treballar, la metodologia participativa, la seqüenciació de les activitats, els recursos didàctics i un sistema d’avaluació i presa de decisions per la millora permanent del servei.

  Són objectius que fomenten la participació i l’autogestió del servei per part de l’alumnat, amb el lema:

                                            Servim-nos com a casa

   Dimensió alimentària – elaboració de menús segons acords pactats:

  • Fer ús de les instal·lacions de cuina dels centres (modalitat cuina “in situ” al centre). Millores: escola Terra Nostra, escola Emili Teixidor, escola Vic Centre
  • Àpat transportat des d’un altre centre: el centre disposa d’una cuina on s’està realitzant la modalitat de cuina in situ i, sempre que les condicions ho permetin, també es cuina pels usuaris de menjador d’un/s altre/s centre/s propers. En aquest tipus de modalitat, l’empresa adjudicatària haurà de responsabilitzar-se de complir amb la normativa vigent i haurà de comptar amb l’autorització prèvia del Consell Comarcal d’Osona. (modalitat d’àpat transportat). Millores: Escola El Gurri
  • Tota la fruita i la verdura servida des del servei de menjador serà de circuit curt. S’entedrà com a circuit curt, aquells que entre el consum al menjador i el seu cultiu no existeixen més de dos intermediaris.
  • Producte ecològic proposat: cigrons, llenties, mongetes seques i arròs
  • Es valora la varietat i la rotació dels productes dels menús tals com les carns, els peixos, així com  la diversificació de la preparació dels plats i dels sistemes de cuinat.
  • Peix fresc de llotja: en els centres amb cuina “in situ” o modalitat d’àpat transportat des d’un altre centre (divendres) i els centres amb catèring des de cuina central (dimecres).

   

  Beques menjador

  El servei d’Educació i Acció Social del CCO treballen coordinadament en l’atorgament de beques menjador per atendre situacions econòmiques de vulnerabilitat.
  Eenguany s’han atorgat 2.825 beques que representen un import total de 1.887.758,91 euros.

  El president Joan Carles Rodríguez, el vicepresident de l’Àrea de Serveis a les Persones, Pere Medina, la consellera delegada d’Educació, Sònia Muñoz i l’alcaldessa del municipi, Mercè Cabanas, han compartit taula i dinar amb els 6 alumnes que avui han dinat al centre escolar.

   

   

   

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat