A- A A+
 • Convocatòria pública procés de selecció auxiliar administratiu/a

  logov processossel

  Convocatòria pública pel procés selectiu d'auxiliar administratiu/va d'habitatge-cèdules del Consell Comarcal d'Osona. 

  Us indiquem l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona on trobareu tota la informació. 

  https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/1798-un-a-auxiliar-administratiu-va-personal-laboral-indefinit  

  CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU D'AUXILIAR ADMINISTRATIU D' HABITATGE-CÈDULES

    

  Classificació professional:           Auxiliar administratiu, C2

  Titulació:         Graduat escolar, cicle formatiu de grau mitjà o equivalent

   Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona:

  www.ccosona.cat – perfil del contractant – oferta laboral pública

    

  TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 20 DIES NATURALS DES DE L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ AL DOGC:

  EL TERMINI FINALITZARÀ  EL 29 D'OCTUBRE DE 2019  

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

   

  -          Sol·licitud

  -          Fotocòpia títol exigit

  -          Fotocòpia DNI, NIE o passaport vigent

  -          Fotocòpia del nivell de suficiència de català (o equivalent o superior)

  -          Currículum vitae

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat