• A- A A+

  El Ple del Consell Comarcal d’Osona vota per unanimitat l’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic d’aigua en baixa

  20190508 Ple vista gral web

   

   8 de maig de 2019 – El Ple del CCO aprova per unanimitat dels consellers comarcals presents en la sessió extraordinària convocada per ahir, 8 de maig, l’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic d’aigua en baixa, clavegueram i drenatge urbà.

   L’aprovació del servei “era un compromís de legislatura” va dir textualment Jaume Colomer, conseller delegat d’Aigua potable, que va prendre la paraula per agrair el suport de tots els grups polítics. En una breu intervenció, Colomer va dir que el servei tira endavant després de resoldre les al·legacions formulades, algunes de les quals s’han acceptat ja “que milloren el projecte”.

  El conseller Eudald Rifà, de la CUP, va intervenir per deixar constància de la seva satisfacció “perquè hi ha hagut debat” i va dir que votarien en sentit afirmatiu, tot i que amb alguna crítica. A la seva manera d’entendre, no s’ha resolt del tot el tema de la transparència i control de la nova empresa ja que consideren que ha de ser la ciutadania que vetlli per la transparència dels representants polítics així com també el preocupen les al·legacions formulades per l’empresa privada. Rifà va dir que l’ens comarcal ha de vetllar per la gestió i garantir el dret universal d’accés a l’aigua.

  En la mateixa sessió es va aprovar igualment per unanimitat la Licitació contracte de concessió de serveis: servei educatiu i social de menjador escolar dels centres públics de la comarca d’Osona.

  En aquest punt va fer ús del torn de paraula la consellera delegada d’Ensenyament, Anna Franquesa, que es va mostrar molt satisfeta del resultat dels termes de la licitació en les quals queden explícites 3 dimensions: pedagògica, nutricional i de gestió i organització.

  La gestió pedagògica en el sentit que el temps del migdia és un recurs pedagògic més i s’empodera els alumnes en l’autogestió. La ràtio d’Osona en la franja del migdia és la més baixa de Catalunya. La dimensió nutricional inclou els productes de proximitat i ecològics i en terme de gestió i organització es pot destacar, segons va dir Franquesa, “la capacitat de resposta davant imprevistos: atenció a les escoles, atenció a les famílies, incidències i baixes de personal”.

  Katia Juncks, consellera comarcal de la CUP, va agrair la tasca dels tècnics comarcals, destacant la professionalitat i l’empatia i es va felicitar per aconseguir “fer política en femení”. Juncks va dir que el servei de menjador escolar a Osona és un referent de país i va agrair finalment la creació d’una Taula o espai on poder parlar entre tots.

  El president Joan Roca va recordar breument que el Consell Comarcal d’Osona és un referent en diferents camps, entre els quals ho són la gestió de l’aigua i la prestació del servei de menjador escolar.

  Finalment es va aprovar, també per unanimitat dels consellers presents a la sessió, el text de la Moció conjunta dels grups polítics comarcals en relació a la nova legislació sobre menjadors escolars que està promovent el Departament d’Educació.

  Les intervencions de la consellera delegada i de la CUP van anar en el mateix sentit que en l’aprovació de la licitació del contracte de menjadors. Franquesa va destacar que la moció es presentava a petició de diferents entitats i Juncks va afirmar que és un pas important el passar de Decret a Llei, per poder parlar i consensuar els termes de la mateixa. Igualment es va pronunciar Jordi Casals, en nom del grup d’ERC, en el sentit que el servei de menjador escolar és un recurs educatiu de primer ordre, vinculat al dret a l’educació i que forma part el Projecte educatiu de les escoles.

   

   

   

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat