• A- A A+

  Bases reguladores del programa "Per les igualtats d'oportunitats"

   Bases reguladores

   Ajuts individuals de desplaçament

   Ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmic 

   Ajuts individuals de llibres, material i activitats dins l'horari marc

   CAMPANYA AJUTS

  Benvolguts, benvolgudes;
   
  El Servei Comarcal d’Educació del Consell Comarcal d’Osona inicia la campanya d’ajuts de suport a l’escolarització del curs 2024-2025.

  • Ajuts de menjador obligatori
  • Ajuts de menjador escolar socioeconòmics
  • Ajuts de llibres, material i activitats en horari lectiu
  • Ajuts de desplaçament
  • Servei de transport escolar

   Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a través de l’aplicatiu de gestió de beques (MITE) del Consell Comarcal d’Osona.

   Tot seguit us indiquem el procediment de com hauran de presentar les famílies la  sol·licitud així com el procediment a seguir per part de l’escola.

  ALUMNAT QUE RENOVA LA SOL·LICITUD (convocatòria tancada)

  La sol·licitud de renovació per part de la família s’haurà de fer on-line a través d’un enllaç que rebran per missatge SMS al seu telèfon mòbil i per correu electrònic. 

  El procés d’enviament de la renovació a la família el farà l’escola. Aquest sistema d’enviament de SMS té un cost i per tant us demanem que feu un ús racional dels enviaments.

  Els centres escolars hauran de presentar a través del registre general del Consell Comarcal (E-tram) de manera telemàtica la relació de sol·licituds de renovació formulades per les famílies.

  RENOVACIÓ

   

  Seguidament us adjuntem uns tutorials per poder fer les trameses correctament:

   VIDEO TUTORIAL DE RENOVACIÓ D'UN AJUT ESCOLAR PER A ESCOLES

  Captura VIDEO ESCOLES

   VIDEO TUTORIAL DE RENOVACIÓ D'UN AJUT ESCOLAR PER A FAMÍLIES

  captura info fam

   

  ALUMNAT DE NOVA SOL·LICITUD (actiu desde 11/06/24 al 01/07/2024)

  Per aquelles famílies que sol·licitin per primer cop algun d'aquests ajuts, per a noves matrícules o canvi de centre educatiu.

  Les sol·licituds es faran telemàticament a través de l’aplicatiu de gestió de beques del Consell Comarcal d’Osona MITE a través del següent enllaç: 

  qr

  NOVA SOL·LICITUD 2024-2025


   Seguidament us adjuntem un tutorial amb la informació general necessària per poder fer la tramitació: 

  VIDEO TUTORIAL NOVA SOL·LICITUD PER A LES FAMÍLIES

  nova3

   NOVES FAMÍLIES

   NOVES ESCOLA

   

  A continuació, us podeu descarregar flyers informatius amb informació dels diferents ajuts escolars i serveis que gestionem en format pdf  o png: 

  (Us recomanem el format PDF per fer ús dels links que hi trobareu)

   

  INFORMACIÓ GENERAL DELS AJUTS ESCOLARS I SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

  pdf_filetype_icon_227891.png
  Descarregar PDF

  general

   

  INFORMACIÓ AJUTS DE MENJADOR SOCIOECONÒMIC

  pdf_filetype_icon_227891.pngpdf_filetype_icon_227891.png
  Descarregar PDF

  Ajuts escolars del Consell Comarcal dOsona    MES INFORMACIÓ AJUTS MENJ SOCIO 1

   

  INFORMACIÓ AJUTS DE MENJADOR OBLIGATORI

  pdf_filetype_icon_227891.png
  Descarregar PDF

  Copia de AJUT MENJADOR SOLLICITUD 1

   

  INFORMACIÓ AJUTS DE LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS

  pdf_filetype_icon_227891.png
  Descarregar PDF

  SOLLICITUD LLIBRES

   

  INFORMACIÓ SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

  pdf_filetype_icon_227891.png
  Descarregar PDF

  servei de transport escolar

   

  INFORMACIÓ AJUTS DE DESPLAÇAMENT

  pdf_filetype_icon_227891.png
  Descarregar PDF

  sollicitud de desplaçaments

   

  També podeu disposar del model d'autorització i comprovació de dades, de declaració jurada:

  Model d'autorització i comprovació de dades
  document edit icon icons.com 52428 

  Model de declaració jurada
  document edit icon icons.com 52428

  Model de declaració jurada d'ingressos
  document edit icon icons.com 52428

   

  SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

  Com a novetat d'aquest curs, les famílies hauran de presentar la sol·licitud telemàticament. La sol·licitud es podrà omplir des de l’ordinador, mòbil o tablet.

  Disposeu d'un fulletó informatiu per les famílies amb tota la informació necessària que cal saber per aquest tipus de servei que, com ja deveu saber, no podem garantir que es puguin atendre totes les sol·licituds atès que la primera condició és que hi hagi places vacants a la ruta de transport escolar que es sol·liciti.
   
  L’escola presentarà al registre general del Consell Comarcal  la relació de sol·licituds presentades per les famílies, abans del dia 5 de juliol de 2024. 

  Descarregar fullletó informatiu transport no obligatori  pdf_filetype_icon_227891.png

  Descarregar fulletó informatiu batxillerat i cicles formatius pdf_filetype_icon_227891.png

  qr

  Sol·licitud servei de transport escolar no obligatori pel curs 2024-2025

   


   Sin título

   

  DADES CREDITORS I CERTIFICAT PREU MENJADOR

  Recordeu que cada curs cal que cada escola entri a través de l’aplicatiu MITE les dades corresponents a les fitxes de creditors a efectes dels pagaments dels següents ajuts:

  • Ajuts individuals de menjador (excepte les escoles adherides a la gestió unificada del Consell Comarcal)
  • Ajuts individuals de desplaçament
  • Beques per llibres, material i activitats

  Per aquelles escoles que ja vau entrar aquestes dades l'any passat i no heu de fer cap canvi, només cal replicar i validar les dades del curs anterior.

  Si, en canvi, entreu la fitxa per primera vegada o realitzeu canvis respecte a l'any passat, cal que presenteu la fitxa de creditors al registre general Consell Comarcal d'Osona. 

  DESCARREGAR TUTORIAL  Downloads 29996

  ESCOLES ADHERIDES A LA GESTIÓ UNIFICADA DE MENJADORS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA: hauran de presentar un certificat per registre d’entrada al Consell Comarcal d’Osona amb la durada del servei menjador del curs 2024/25. 

  ESCOLES AMB GESTIÓ PRÒPIA DEL SERVEI DE MENJADOR: hauran de presentar un certificat per registre d’entrada al Consell Comarcal d’Osona amb el preu i la durada del servei menjador del curs 2024/25 (en aquest cas poden presentar un sol certificat amb el preu i la durada del servei)

  El termini màxim de presentació de la documentació al registre general del Consell Comarcal d’Osona serà el 30 de juny de 2024.

  DESCARREGAR MODEL CERTIFICAT
  document edit icon icons.com 52428

  Tot l’equip que formem part del servei d’educació del Consell Comarcal d’Osona us agraïm un any més la vostra col·laboració.


  Per informació i consultes podeu trucar-nos al

  93 883 41 23 de 9:30h a 13:30h
  o bé per correu electrònic

   ensenyament@ccosona.cat

  aalbae@ccosona.cat

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat