A- A A+
 • Subvencions per a activitats culturals d'entitats

  Subvencions de l'Agència Local de l'Energia d'Osona

   Bases reguladores

   Ajuts individuals de desplaçament

   Ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmic

   Ajuts individuals de llibres, material i activitats dins l'horari marc

  Benvolguts, benvolgudes;
   
  El Servei Comarcal d’Educació del Consell Comarcal d’Osona inicia la campanya d’ajuts de suport a l’escolarització del curs 2021-2022.
  Enguany es podran efectuar en línia (telemàticament) totes les sol·licituds, ja siguin de renovació o noves matrícules, de les diverses línies d’ajut i de serveis que oferim a l’alumnat escolaritzat en les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria als centres educatius de la comarca:

  • Ajuts de menjador escolar socioeconòmics
  • Ajuts de llibres, material i activitats en horari lectiu
  • Ajuts de desplaçament
  • Servei de transport escolar

  Tot seguit us indiquem el procediment de com hauran de presentar les famílies la  sol·licitud així com el procediment a seguir per part de l’escola.

   

  ALUMNAT QUE RENOVA LA SOL·LICITUD

  La sol·licitud de renovació per part de la família s’haurà de fer on-line a través d’un enllaç que rebran per missatge SMS al seu telèfon mòbil. Aquest curs hem optat per activar el sistema de SMS perquè és més segur que l’enviament per mail ja que evitem el correu brossa o spam. Tot i això, el servei de mail també estarà actiu per aquelles famílies que així ho necessitin.
   
  Per tant, el procés d’enviament de la renovació el farà l’escola i preferiblement el sistema a utilitzar ha de ser el de SMS. Aquest sistema d’enviament de SMS té un cost i per tant us demanem que feu un ús racional dels enviaments.
   
  Important i com a novetat aquest curs, també s’inclouen amb aquest sistema on-line els ajuts individuals de desplaçament i el servei de transport escolar col·lectiu.
   
  Seguidament us adjuntem uns tutorials per poder fer les trameses correctament:

  DESCARREGAR TUTORIAL RENOVACIONS PER A L'ESCOLA

  DESCARREGAR TUTORIAL RENOVACIONS PER A LA FAMÍLIA


  ALUMNAT DE NOVA MATRÍCULA

  Per a l'alumnat de nova matrícula s'han preparat dos tutorials (un per a l'escola i un per a les famílies) que cal utilitzar com a guia per a realitzar la sol·licitud de forma pautada: 

  DESCARREGAR TUTORIAL NOVA SOL·LICITUD PER A L'ESCOLA

  DESCARREGAR TUTORIAL NOVA SOL·LICITUD PER A LES FAMÍLIES


   

  MODEL D'AUTORITZACIÓ I COMPROVACIÓ DE DADES

  MODEL DE DECLARACIÓ JURADA

   

  SOL·LICITUDS QUE NO ES GESTIONARAN TELEMÀTICAMENT

  AJUTS DE MENJADOR OBLIGATORIS

  La sol·licitud del menjador preceptiu per alumnes amb dret a menjador per manca d’oferta educativa en el seu municipi, d’acord amb el Decret 160/1996, com l’any passat les famílies no hauran de presentar una sol·licitud individual, serà el mateix centre educatiu qui realitzarà la certificació de continuïtat.
  En el cas de l’alumnat que haurà de renovar les sol·licituds a través de l’aplicatiu de gestió de beques des del menú renovacions/menjador es podrà generar automàticament el model 2 des de l’apartat sol·licituds pendents, que és el document que s’haurà d’entrar al registre general del Consell Comarcal degudament signat per l’escola.

  En el cas de de l’alumnat que demana la beca per primera vegada i l’alumnat de  nova matrícula, serà també el centre qui ho comunicarà al Consell Comarcal un cop confirmada la matrícula però en aquest cas l’escola haurà de complimentar el model 2 l’aplicatiu no el pot generar perquè els alumnes seran nous i no es poden donar d’alta.

  Aquests documents cal presentar-los per registre general del Consell Comarcal degudament signats.

  DESCARREGAR MODEL 2

  DESCARREGAR FULLETÓ INFORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

   

  SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

  En aquest cas, tot l’alumnat haurà de presentar la sol·licitud individual model taxa. S’ha creat un model de sol·licitud amb PDF autoeditable que el centre farà arribar a l’alumnat. Aquest PDF es podrà omplir des de l’ordinador, mòbil o tablet i signar digitalment (us enviarem un tutorial per a adjuntar en el mail de les famílies). Un cop fet, cal desar el PDF i la família l’ha d’enviar al mail que el centre hagi habilitat per fer aquesta  gestió.

  També existeix la opció que la família s’imprimeixi el model de sol·licitud, l’ompli en bolígraf, el digitalitzi (foto, escàner, etc.) i l’enviï al mail que el centre hagi habilitat per aquesta gestió o bé entregar-lo el dia que vinguin a fer la matrícula i l’omplin al mateix moment.
   
  Us posem a la disposició un fulletó informatiu per les famílies amb tota la informació necessària que cal saber per aquest tipus de servei que com ja sabeu no podem garantir que es puguin atendre totes les sol·licituds atès que la primera condició és que hi hagi places vacants a la ruta de transport escolar que es sol·liciti.
   
  L’escola presentarà al registre general del Consell Comarcal amb un arxiu comprimit les sol·licituds rebudes per les famílies. Cada document de PDF haurà d’anar guardat amb el nom i cognoms de l’alumne/a que sol·licita la reserva de plaça. Així mateix, també s’adjuntarà una relació general (graella 1) on hi constaran tots els alumnes que hagin presentat la sol·licitud indicant el nom i cognoms i curs.

  El termini per presentar-ho serà el 20 de juliol de 2021.

  DESCARREGAR FULLETÓ INFORMATIU BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

  DESCARREGAR MODEL TAXA

  DESCARREGAR GRAELLA 1

  SOL·LICITUD PER BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ

   

  NOVETAT! COMPACTACIÓ AJUTS DE MENJADOR

  Com a novetat aquest curs podran sol·licitar la compactació totes les famílies que se’ls hagi concedit l’ajut parcial del 70% i no tinguin informe social.

  La compactació consisteix en que l’alumnat es pugui quedar a menjador 3 dies en lloc de 5 de manera gratuïta (sempre que l’import de menjador no superi el preu màxim del servei de menjador de 6,33€/dia establert pel Departament d’Educació i fins a un màxim de 123 dies al llarg del curs) i sempre amb el vistiplau del Consell Comarcal. És a dir dividim l’import de la beca del 70% entre tres dies en lloc de cinc.

  En el moment de fer la sol·licitud, ja sigui de renovació o nova matrícula, la família pot demanar la compactació de tres dies en el mateix formulari i en el cas de que se'ls concedeixi la beca, aquest es farà efectiu.


  Més informació a les bases reguladores d’ajuts de menjador de caràcter socioeconòmic.

  Tot l’equip que formem part del servei d’educació del Consell Comarcal d’Osona us agraïm un any més la vostra col·laboració.


  Per informació i consultes podeu trucar-nos al 93 883 41 23 de 10 a 12h.
  o bé per correu electrònic ensenyament@ccosona.cat aalbae@ccosona.cat

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat