A- A A+
 • Ajuts i subvencions

   Bases i tràmits

   Ajuts individuals de menjador

   Ajuts individuals de menjador obligatoris

   Ajuts individuals de menjador no obligatoris

  Ajuts àrea Ensenyament curs 2016-2017

   Ajuts individuals de desplaçament

   Ajuts individuals de desplaçament

  Ajuts àrea Ensenyament curs 2016-2017

   Models de sol·licitud

   Ajuts de menjador obligatoris

      Ajut de menjador obligatori per a signar la família (MODEL 1)

      Ajut de menjador obligatori per a omplir l'escola (MODEL 2) 

   Ajuts de menjador socioeconòmics

   Ajut de menjador socioeconòmic (MODEL 4) per les escoles que formen part del Consorci de Serveis Socials

   Ajut de menjador socioeconòmic (MODEL 4) per les escoles que formen part de la Mancomunitat La Plana i el municipi Manlleu

   Ajut de menjador socioeconòmic (MODEL 4) per les escoles del municipi de Vic 

   Ajut individual de menjador per a omplir l'escola (MODEL 5)

  Certificació anual (MODEL 7)

   Ajuts individuals de desplaçament

   Ajut individual de desplaçament obligatori a omplir per l'escola (MODEL 2)

   Ajut individual de desplaçament a omplir per la família (MODEL 1)

   Certificació anual (MODEL 8)

   Ajut individual de desplaçament transport col·lectiu (MODEL 9)

   Transport escolar col·lectiu obligatori

   Servei de transport escolar col·lectiu a omplir per l'escola (MODEL 3)

   Servei de transport escolar col·lectiu a omplir per la família (MODEL 1)

   Servei de transport escolar col·lectiu per alumnes de la comissió de garanties d'admissió a omplir per l'escola (MODEL 6)

   Servei de transport escolar col·lectiu per alumnes de la comissió de garanties d'admissió a omplir per la família (MODEL 1a)

   Transport escolar col·lectiu no obligatori (abonament preu públic)

   Informació per alumnes d’educació infantil, primària, secundària

   Informació per alumnes de batxillerat o cicles formatius

   Model de sol·licitud

   Sol·licitud de baixa del servei de transport escolar no obligatori

   Model de sol·licitud de bonificació o exempció

   Altres 

   Sol·licitud de registre

   Info famílies teno

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat