A- A A+
 • Portal de transparència: Informació jurídica

   

  Actes i resolucions

   Ple Comarcal

   Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona

   Comissió Permanent del Ple

  Normativa pròpia

   Programa d'Actuació Comarcal (PAC)

   Resolucions judicials

   Reglaments i normativa interna

   Normativa en tràmit i informació pública

  Número expedient

  Títol

  Descripció

  Documents

  2487-000004-2021 (X2021000767)

  Acceptació

  Delegació dels Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Torelló, Balenyà i Sant Vicenç de Torelló de serveis del Cicle de l'Aigua

  Doc expedient

  2398-000005-2021 (X2021000640)

  Aprovació inicial

  Projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 6 kW sobre coberta del local jove i centre d'entitats de Prats de Lluçanès

  Expedient

  Projecte

  2398-000006-2021 (X2021000641)

  Aprovació inicial

  Projecte d'instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 12 kW sobre coberta a l'Edifici El Sucre

  Expedient

  Projecte

  1218-000001-2020 (X2020000648)

  Aprovació inicial

  Modificació del reglament d'abastament d'aigua potable en alta dels municipis d'Osona

  Text de la modificació del reglament

  1640-000001-2021

  (X2021627)

  Exposició pública

  Formulació i retiment Compte General 2020

   Doc expedient 

  2354-000007-2019 (X2021001174)

  Aprovació inicial

  Servei comarcal de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats i perduts

  Doc exped 1

  Doc exped 2


  Projecte


  Reglament

  1286-000001-2021 (X2021000618)

  Aprovació inicial

  Pla director vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic

  Memòria

  Plànols 1


  Plànols 2


  Plànols 3


  Gestió documental i arxiu

   Calendari de conservació i règim d'accés

   Quadre de classificació documental

   Instrument de descripció documental

   Registre d'eliminació de documents

   Registre de tractament de dades

  Contractació

   Plecs de clàusules generals

   Òrgan de contractació

   Licitacions en tràmit

  Relació de contractes

  Convenis

   Convenis de col·laboració

  Proveïdors

   Creditors amb facturació superior a 3.000 euros

  Subvencions i ajuts

   Convocatòries de subvencions

   

  Ens participats

   

  Aigües d'Osona Consorci d'Osona de Serveis Socials Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona Creacció Depuradores d'Osona Recollida de Residus d'Osona

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat