A- A A+
 • Ordre del dia - Ple Comarcal 28 de març de 2018

  cc osona-26 1Demà dia 28 de març, a les 7 de la tarda, es farà una nova sessió ordinària del Ple Comarcal, amb el següent

  ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Pressa de possessió de nous consellers
  3. Nomenament de representants en òrgans col·legiats
  4. Nomenament de membres de la cpp
  5. Aprovació del text refós dels estatuts del consell consultiu de la gent gran d'osona
  6. Acceptació de l'encomana de gestió de l'ajuntament de vic sobre el pagament dels complements de les beques de menjador per l'exercici 2018
  7. Acceptació de l'encomana de gestió de l'ajuntament de vic per l'atorgament de beques de llibres i activitats pel curs 2018-19
  8. Aprovació conveni amb l'ajuntament de vic d'encàrrec de gestió dels ajuts de pobresa energètica
  9. Aprovació memòria osona turisme 2017
  10. Modificació estatuts consorci del ter
  11. Aprovació del text refós del pla especial urbanístic supramunicipal: línia aèria i subterrània a 20 kv. p.t. 183 “el feu” – e.t. 868 “les salines
  12. Modificació de les bases d’execució del pressupost
  13. Modificació de la plantilla de personal 2018
  14. Donar compte de l'estat d'execució pressupost 4t. 2017
  15. Donar compte marcs pressupostaris mig termini 2018 pla 2019-2021
  16. Donar compte dels convenis aprovats per la comissió permanent del ple
  17. Resolucions de presidència, vicepresidència  i gerència
  18. Moció en defensa dels drets dels treballadors/es del sector carni
  19. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística
  20. Precs i preguntes

   

   

   

   

   

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat