A- A A+
 • Els ets i uts de l'administració

  llei

  Com esmentem les disposicions administratives?

  La primera vegada que se citen s'hi ha de fer constar el número, la denominació i la data de les que tenen el rang de llei: Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En les disposicions que no tinguin aquest rang s'indiquen les dades del document oficial en el qual s'han publicat: Ordre de 20 de setembre de 1989, de pressupostos de les entitats locals (BOE núm. 252 de 20 d'octubre de 1989).

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat