• A- A A+

  Campanya de beques i ajuts i servei de transport escolar curs 2022-2023

   Bases reguladores

   Ajuts individuals de desplaçament

   Ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmic

   Ajuts individuals de llibres, material i activitats dins l'horari marc

  CAMPANYA AJUTS 22 23

   

  Benvolguts, benvolgudes;
   
  El Servei Comarcal d’Educació del Consell Comarcal d’Osona inicia la campanya d’ajuts de suport a l’escolarització del curs 2022-2023.

  • Ajuts de menjador obligatori
  • Ajuts de menjador escolar socioeconòmics
  • Ajuts de llibres, material i activitats en horari lectiu
  • Ajuts de desplaçament
  • Servei de transport escolar

   Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a través de l’aplicatiu de gestió de beques (MITE) del Consell Comarcal d’Osona.

   Tot seguit us indiquem el procediment de com hauran de presentar les famílies la  sol·licitud així com el procediment a seguir per part de l’escola.

  ALUMNAT QUE RENOVA LA SOL·LICITUD

  La sol·licitud de renovació per part de la família s’haurà de fer on-line a través d’un enllaç que rebran per missatge SMS al seu telèfon mòbil. Aquest curs hem optat per activar el sistema de SMS perquè és més segur que l’enviament per mail ja que evitem el correu brossa o spam. Tot i això, el servei de mail també estarà actiu per aquelles famílies que així ho necessitin.
   
  El procés d’enviament de la renovació el farà l’escola i preferiblement el sistema a utilitzar ha de ser el de SMS. Aquest sistema d’enviament de SMS té un cost i per tant us demanem que feu un ús racional dels enviaments.
    
  Seguidament us adjuntem uns tutorials per poder fer les trameses correctament:

   DESCARREGAR MANUAL RENOVACIÓ ESCOLA

   DESCARREGAR TUTORIAL RENOVACIONS PER A LA FAMÍLIA

   MicrosoftTeams image 7

   

   

  ALUMNAT DE NOVA MATRÍCULA

  Per a l'alumnat de nova matrícula s'han preparat dos tutorials (un per a l'escola i un per a les famílies) que cal utilitzar com a guia per a realitzar la sol·licitud de forma pautada.

  Les sol·licituds es faran telemàticament a través de l’aplicatiu de gestió de beques del Consell Comarcal d’Osona MITE a través del següent enllaç: 

   

  NOVA SOL·LICITUD

   

  DESCARREGAR MANUAL NOVA SOL·LICITUD ESCOLA   

  DESCARREGAR TUTORIAL NOVA SOL·LICITUD PER A LES FAMÍLIES

  MicrosoftTeams image 8

   

  MicrosoftTeams-image_6.png 

  MODEL D'AUTORITZACIÓ I COMPROVACIÓ DE DADES

  MODEL DE DECLARACIÓ JURADA

   

  SOL·LICITUDS QUE NO ES GESTIONARAN TELEMÀTICAMENT 

  SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

  En aquest cas, tot l’alumnat haurà de presentar la sol·licitud individual model taxa. S’ha creat un model de sol·licitud amb PDF autoeditable que el centre farà arribar a l’alumnat. Aquest PDF es podrà omplir des de l’ordinador, mòbil o tablet i signar digitalment (us enviarem un tutorial per a adjuntar en el mail de les famílies). Un cop fet, cal desar el PDF i la família l’ha d’enviar al mail que el centre hagi habilitat per fer aquesta  gestió.

  També existeix la opció que la família s’imprimeixi el model de sol·licitud, l’ompli en bolígraf, el digitalitzi (foto, escàner, etc.) i l’enviï al mail que el centre hagi habilitat per aquesta gestió o bé entregar-lo el dia que vinguin a fer la matrícula i l’omplin al mateix moment.
   
  Us posem a la disposició un fulletó informatiu per les famílies amb tota la informació necessària que cal saber per aquest tipus de servei que com ja sabeu no podem garantir que es puguin atendre totes les sol·licituds atès que la primera condició és que hi hagi places vacants a la ruta de transport escolar que es sol·liciti.
   
  L’escola presentarà al registre general del Consell Comarcal amb un arxiu comprimit les sol·licituds rebudes per les famílies. Cada document de PDF haurà d’anar guardat amb el nom i cognoms de l’alumne/a que sol·licita la reserva de plaça. Així mateix, també s’adjuntarà una relació general (graella 1) on hi constaran tots els alumnes que hagin presentat la sol·licitud indicant el nom i cognoms i curs.

  El termini per presentar-ho serà el 8 de juliol de 2022.

   

  DESCARREGAR FULLTEÓ INFORMATIU TRANSPORT NO OBLIGATORI


  DESCARREGAR FULLETÓ INFORMATIU BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS


  DESCARREGAR MODEL TAXA


  DESCARREGAR GRAELLA 1


  DESCARREGAR SOL·LICITUD PER BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ

   

  DESCARREGAR SOL·LICITUD BAIXA TRANSPORT NO OBLIGATORI

   

   COMPACTACIÓ AJUTS DE MENJADOR

  L’alumnat que se’ls hagi concedit l’ajut parcial del 70% i no tinguin informe social podran sol·licitar la compactació.
  La compactació consisteix en que l’alumnat es pugui quedar a menjador 3 dies en lloc de 5 de manera gratuïta (sempre que l’import de menjador no superi el preu màxim del servei de menjador de 6,33€/dia establert pel Departament d’Educació i fins a un màxim de 123 dies al llarg del curs) i sempre amb el vistiplau del Consell Comarcal. És a dir dividim l’import de la beca del 70% entre tres dies en lloc de cinc.

  En el moment de fer la sol·licitud, ja sigui de renovació o nova matrícula, la família pot demanar la compactació de tres dies en el mateix formulari i en el cas de que se'ls concedeixi la beca, aquest es farà efectiu.

  Més informació a les bases reguladores d’ajuts de menjador de caràcter socioeconòmic.

  SOL·LICITUD COMPACTACIÓ CURS 2022/2023

  DADES CREDITORS I CERTIFICAT PREU MENJADOR

  Com a novetat d’aquest curs cal que cada escola entri a través de l’aplicatiu MITE les dades corresponents a les fitxes de creditors a efectes dels pagaments dels següents ajuts:

  • Ajuts individuals de menjador (excepte les escoles adherides a la gestió unificada del Consell Comarcal)
  • Ajuts individuals de desplaçament
  • Beques per llibres, material i activitats

  Totes les escoles amb menjador escolar excepte aquelles que estan adherides a la gestió unificada de menjadors del Consell Comarcal,  hauran de presentar un certificat per registre d’entrada al Consell Comarcal d’Osona amb el preu del menjador del curs 2022/23. 

  El termini màxim de presentació de la documentació al registre general del Consell Comarcal d’Osona serà el 30 de juny de 2022.

  DESCARREGAR TUTORIAL 

   

   

  Tot l’equip que formem part del servei d’educació del Consell Comarcal d’Osona us agraïm un any més la vostra col·laboració.


  Per informació i consultes podeu trucar-nos al 93 883 41 23 de 10 a 12h.
  o bé per correu electrònic ensenyament@ccosona.cat aalbae@ccosona.cat

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat