CATALÀ · CASTELLANO

XEISOR. Mapa web

 

XEISOR
XEISOR és una xarxa d'entitats d'inserció sociolaboral de la comarca d'Osona que fomenta una societat més justa i solidària mitjançant la cooperació i el treball conjunt. L'objectiu últim de XEISOR és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social d'Osona, i oferir-los possibilitats d'inserció en tots els àmbits.


ENTITATS
XEISOR està format per vuit entitats que treballen per la inserció sociolaboral a la comarca d'Osona. Completament arrelades al territori, compten amb l'experiència i el bagatge necessaris per donar respostes a les persones que no poden accedir al mercat laboral en igualtat d'oportunitats i a les empreses i institucions que aposten per ser inclusives i col·laboradores d'inserció.
A DFO Associació de Disminuïts Físics d'Osona, Associació Sant Tomàs-PARMO, Associació Tapís, Càritas Diocesana de Vic, Centre Especial de Treball Calandra SCCL, Creu Roja a Osona, Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, Fundació Humanitària Dr. Trueta.


DOCUMENTACIÓ
En aquest apartat posem al vostre abast una selecció de continguts (articles, pàgines web, estudis, informes, etc.) que considerem útils i interessants per a totes aquelles persones, empreses o institucions que esteu interessats en crear una societat més justa i solidària.


NOTÍCIES
XEISOR i la seva xarxa d'entitats es mantenen permanentment actives. El que fan, els projectes als quals participen, les iniciatives que emprenen, els reconeixements que reben, les formacions que incentiven... tot ho podreu seguir al moment en aquest apartat. Aquí informem dia a dia de l'actualitat de XEISOR i de tot allò que té a veure amb la inserció sociolaboral.


CONTACTE
Si voleu rebre més informació sobre la xarxa, les nostres activitats o si sou una empresa o institució i voleu assessorar-vos sobre com incorporar persones amb dificultats d'inserció a les vostres plantilles, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del següent formulari.

 

XEISOR
XEISOR es una red de entidades de inserción sociolaboral de la comarca de Osona que fomenta una sociedad más justa y solidaria mediante la cooperación y el trabajo conjunto. El objetivo último de XEISO es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y / o en riesgo de exclusión social de Osona, y ofrecerles posibilidades de inserción en todos los ámbitos.

ENTIDADES
XEISOR está formado por ocho entidades que trabajan por la inserción sociolaboral en la comarca de Osona. Completamente arraigadas al territorio, cuentan con la experiencia y el bagaje necesarios para dar respuestas a las personas que no pueden acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades ya las empresas e instituciones que apuestan por ser inclusivas y colaboradoras de inserción.
A DFO Asociación de Disminuidos Físicos de Osona, Asociación Santo Tomás-PARMO, Asociación Tapiz, Cáritas Diocesana de Vic, Centro Especial de Trabajo Calandra SCCL, Cruz Roja en Osona, Fundación Centro Médico Psicopedagógico de Osona, Fundación Humanitaria Dr.. Trueta.

DOCUMENTACIÓN
En este apartado ponemos a su disposición una selección de contenidos (artículos, páginas web, estudios, informes, etc.) Que consideramos útiles e interesantes para todas aquellas personas, empresas o instituciones que están interesados ??en crear una sociedad más justa y solidaria.

NOTICIAS
XEISOR y su red de entidades se mantienen permanentemente activas. Lo que hacen, los proyectos a los que participan, las iniciativas que emprenden, los reconocimientos que reciben, las formaciones que incentivan ... todo lo podréis seguir en el momento en este apartado. Aquí informamos día a día de la actualidad de XEISOR y de todo aquello que tiene que ver con la inserción sociolaboral.

CONTACTO
Si desea recibir más información sobre la red, nuestras actividades o si es una empresa o institución y desea asesorarle sobre cómo incorporar a personas con dificultades de inserción en sus plantillas, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

 

XEISOR Xarxa d'Entitats d'Inserció Sociolaboral d'Osona i del Ripollès
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. Edifici El Sucre · 08500 Vic · Tel. 93 883 41 31