CATALÀ · CASTELLANO
 
Projecte Osona Inclusiva
El projecte OSONA INCLUSIVA cerca promoure a Osona una actitud decidida per part de les empreses, les administracions i les organitzacions sindicals i empresarials, que permeti la màxima incorporació de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social al món laboral, en el si d'empreses inclusives.
         
Objectius

- Garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés al món laboral: en el manteniment del lloc de treball, en la promoció professional, en la recerca del lloc de treball més idoni i adequat a les preferències, expectatives i competències de cada persona. Prestar els suports necessaris per a una bona orientació laboral.

- Incentivar la contractació de col·lectius desafavorits.

- Estimular els programes de suport a la formació.

- Promocionar i consolidar el treball en xarxa d'empreses inclusives i de les entitats socials.

- Promoure una actitud decidida a les empreses, administracions, organitzacions sindicals i empresarials, que permeti la màxima incorporació dels col·lectius desafavorits al món laboral en el sí d'empreses inclusives, garantint el compliment dels seus drets, el desenvolupament de les seves potencialitats i l'equiparació d'oportunitats pel seu desenvolupament laboral i social.

- Sensibilitzar els empresaris de la comarca d'Osona perquè assumeixin amb responsabilitat social empresarial la inclusió laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.

- Augmentar el cens d'empreses inclusives de la comarca d'Osona.
  Què és una empresa inclusiva

Una empresa inclusiva i col·laboradora d'inserció és una empresa o institució que s'implica en la inserció sociolaboral de persones que, per raons diverses, no poden accedir al mercat laboral en igualtat d'oportunitats.

Per fer-vos empresa inclusiva teniu molts camins. Podeu facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones ateses per les entitats de XEISO o bé contractar serveis d'un Centre Especial de Treball o d'una empresa d'inserció.

Per a la vostra empresa, afavorir la inserció d'aquests mercats col·lectius permet millorar la pròpia responsabilitat social corporativa i, al mateix temps, obtenir nombrosos avantatges.

  Avantatges econòmics

- Bonificacions. A les quotes de la Seguretat Social per a contractes temporals i indefinits.
- Subvencions. A la contractació indefinida i per a l'adaptació de llocs de treball, supressió de barreres o dotació d'equips de protecció personal per a persones amb discapacitat.
- Incentius fiscals. Sobre l'impost de Societats i l'IRPF.
- Suport. Acompanyament de professionals que faciliten i ajuden a la inserció sociolaboral de les persones treballadores.

Avantatges productius

- Constància i implicació. Una persona amb discapacitat té un significatiu nivell d'implicació a l'empresa on treballa. Se sent part de l'equip.
- Esforç de superació. Les persones amb discapacitat tenen una gran motivació i predisposició per fer una feina que respongui a les seves capacitats.

Avantatges socials

- Imatge corporativa. S'ofereix un valor afegit a la imatge de l'empresa davant els seus clients i competidors.
- Relació empresa-societat. Construcció de ponts de diàleg i col·laboració amb entitats socials del territori.
- Cultura empresarial. Foment d'una cultura empresarial amb caràcter propi.


 

>> El projecte Osona Inclusiva ha tingut visibilitat pública a través de l'exposició "Plantem inserció a les empreses", que pretén sensibilitzar la ciutadania i especialment l'empresariat a l'entorn de l'exclusió sociolaboral a la comarca d'Osona.

 
DESCARREGUEU EL TRÍPTIC

 

XEISOR Xarxa d'Entitats d'Inserció Sociolaboral d'Osona i del Ripollès
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. Edifici El Sucre · 08500 Vic · Tel. 93 883 41 31