CATALÀ · CASTELLANO

Les entitats que formen part de Xeisor


XEISOR està format per vuit entitats que treballen per la inserció sociolaboral a les comarques d'Osona i del Ripollès. Completament arrelades al territori, compten amb l'experiència i el bagatge necessaris per donar respostes a les persones que no poden accedir al mercat laboral en igualtat d'oportunitats i a les empreses i institucions que aposten per ser inclusives i col·laboradores d'inserció.

 

Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO)

L’Associació de Disminuïts Físics d’Osona és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que treballa per aconseguir la inclusió social de totes les persones amb algun tipus de discapacitat física.
   
 

Associació Sant Tomàs – PARMO

Sant Tomàs - PARMO va ser fundada l'any 1966. És una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública, no governamental i no confessional que té com a finalitat millorar la qualitat de vida i la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.
   
 

Associació Tapís

L'associació Tapís és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 1985 amb la finalitat de poder donar resposta a les necessitats de persones en condicions de risc psicosocial perquè adquireixin les eines que els facilitin la inclusió sociolaboral.
   
 

Càritas Diocesana de Vic

Càritas és una entitat de l'església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció caritativa de la diòcesi, cap endins i cap enfora de la comunitat, amb la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones que viuen en situació de pobresa i exclusió social.
Càritas Arxiprestal
Càritas Diocesana
   
     

Centre Especial de Treball Calandra sccl

El Centre Especial de Treball Calandra ofereix a les persones amb certificat de disminució intel·lectual, disminució mental o disminució física, desenvolupar un treball en u na empresa amb 25 anys d'experiència en el servei de bugaderia industrial.
   
 

Creu Roja a Osona

Creu Roja és una organització d'acció humanitària que, sota els principis d'humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat, treballa amb i per a les persones més vulnerables mitjançant accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament.
   
 

Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona

La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO) gestiona una xarxa integrada de serveis a la comunitat que cobreixen les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb problemes de salut mental i drogodependències. També promou projectes de sensibilització de la societat vers la salut mental.
   
 

Fundació Humanitària Dr. Trueta

La Fundació Humanitària Dr. Trueta és titular de dos centres especials de treball que tenen com a objectiu realitzar un treball productiu per tal de recuperar i/o mantenir l'activitat laboral de persones afectades per un trastorn mental greu i oferir un grau més alt de qualitat de vida.
   

 

XEISOR Xarxa d'Entitats d'Inserció Sociolaboral d'Osona i del Ripollès
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. Edifici El Sucre · 08500 Vic · Tel. 93 883 41 31