Anuari Socioeconòmic Osona
Cambra de Comerç

L'objectiu que es planteja la Cambra de Comerç amb el projecte del web de l'Anuari Socioeconòmic d'Osona és donar accés a una millor informació i potenciar la cultura de la presa de decisions sobre bases sòlides i científiques, tant entre les entitats públiques (a l'hora de definir polítiques comarcals) com entre les empreses privades (a l'hora de definir les seves línies estratègiques).
Tenir un millor coneixement de la realitat socioeconòmica del nostre entorn ens ajuda a anticipar amenaces i, per tant, a posar les bases per poder-les contrarrestar; i a detectar oportunitats i, conseqüentment, a poder aprofitar avantatges competitius que se'n pugui derivar.
És per això que continuarem treballant per fer de l'Anuari una eina útil, que aconsegueixi que les entitats i les empreses osonenques tinguin millors eines a l'hora d'enfrontar-se als efectes de la globalització econòmica actual sobre la nostra economia comarcal.

Caixa Manlleu

Amb molta il·lusió, conjuntament amb altres entitats, vam promoure la creació i l'edició de l'Anuari Socioeconòmic pel ferm compromís de Caixa Manlleu amb la societat civil i el teixit associatiu i empresarial de la comarca d'Osona.
La importància d'aquest Anuari és que ens permet copsar la realitat social i econòmica del nostre territori. Amb les dades objectives que proporciona, l'Anuari és una radiografia que facilita el coneixement dels perfils de la comarca, entendre el present, intuir els nous reptes que es plantegen i veure quins són els punts febles que ens afecten per tal de trobar-hi solucions.
Osona és una comarca equilibrada i cohesionada i té empenta per obrir-se i acomplir tota mena de projectes de futur. L'Anuari és un instrument de suport per ajudar a fer realitat aquests projectes.

Consell Comarcal d'Osona

L'Anuari Socioeconòmic d'Osona, és una publicació que recopila informació sobre els principals aspectes vinculats amb el mercat de treball, l'activitat econòmica i la demografia de la nostra comarca i els seus 51 municipis. Amb la present edició (la cinquena), el Consell Comarcal d'Osona vol donar continuïtat a les tasques que realitza periòdicament per aportar coneixement sobre la realitat socionòmica del territori. L'Anuari Socioeconòmic vol ser de la màxima utilitat per donar resposta a les necessitats d'informació d'aquelles persones i entitats que es dediquen a la recerca, a l'estudi i al treball en l'àmbit del desenvolupament local dels municipis d'Osona.

Universitat de Vic

La Universitat de Vic, compromesa en la generació i la difusió del coneixement i receptiva a les demandes dels agents econòmics i socials, participa gustosament en el projecte de l'Anuari Socioeconòmic de la Comarca d'Osona des dels seus inicis, l'any 2003.
Ara, amb aquest web, l'Anuari millora en utilitat i eficiència i esdevé una plataforma d'informació estadística desagregada a nivell municipal adreçada a empresaris i gestors públics, a investigadors i docents i, en definitiva, a qualsevol ciutadà que en requereixi els serveis.
Esperem que amb la informació que ofereix s'aprofundeixi en el coneixement de la realitat de la comarca d'Osona i esdevingui alhora una eina per a la presa de decisions que ens permeti un futur millor.

Cambra de comerç de Barcelona Caixa de Manlleu Consell comarcal d'Osona Observatori del Mercat de Treball d'Osona Universitat de Vic