• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa de treball de responsable de secció i coordinació d'educació i esports del Consell Comarcal d'Osona

   Oferta coordinador esports

  Categoria: Escala d’administració especial– subescala tècnica - subgrup A2..

   

  Titulació: Diplomatura o Grau universitari de la branca de les ciències socials i jurídiques o psicologia

   

  Les bases es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  -Tauler electrònic: 

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública  

  Enllaç: 

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_28862&idens=8102490004

   
   
   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

    

  Fins el 6 de juny de 2024

    

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  Sol·licitud genèrica acompanyada de la documentació següent:  
  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat.
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B
  • Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement de l'idioma català
  • En els casos que s'escaigui (d'acord amb la base 2a. apartat f) fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement de l'idioma castellà
  • Currículum vitae. 
  • Resguard de pagament de la taxa per participar en el procés selectiu d’acord amb l’ordenança fiscal vigent (base 2a, apartat i)
   
  (La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies.)
   
   
  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat