• A- A A+

  Sessions de treball del pla comarcal de joventut 2024-2028

  Aquestes sessions han complementat el treball previ realitzat conjuntament amb agents del territori d’àmbits que tenen a veure amb l’emancipació juveni: Treball, Educació, Salut, Habitatge, Benestar, Justícia, entre altres. 
  IMG 20240522 WA0007
  Durant aquest mes de maig s’han dut a terme dues trobades tècniques per treballar el Pla Comarcal de Joventut 2024-2028 que s’ha d’aprovar enguany. Les sessions es van realitzar a l’Alberg Xanascat de Vic i al Consell Comarcal d’Osona i en total hi van participar 25 professionals de joventut de la comarca. A més, també es va poder comptar amb l’assistència del tècnic de Suport Integral al Territori de l’Agència Catalana de la Joventut. Aquestes sessions han complementat el treball previ realitzat conjuntament amb agents del territori d’àmbits que tenen a veure amb l’emancipació juveni: Treball, Educació, Salut, Habitatge, Benestar, Justícia, entre altres. 
  El Pla Comarcal de Joventut (PCJ) és l’eina principal de què disposa el Consell Comarcal per dur a terme la planificació estratègica en matèria de joventut. Permet pensar, consensuar i programar la intervenció pública a partir de les necessitats existents i dels recursos disponibles. 
  El Pla comarcal alhora està en sintonia amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2030 i amb els Plans Locals i Mancomunats de Joventut de la comarca. 
  Aquesta vinculació estratègica requereix el lideratge dels equips de govern, la implicació dels equips tècnics i la participació dels agents que intervenen en el procés de desenvolupament de les polítiques de joventut. 
  A les dues sessions es va explicar l’estructura per eixos que s’ha donat al Pla i es van detallar els objectius i les accions emmarcades a cadascun d’ells. Amb la intenció de recollir els punts de visita dels/les professionals es van dur a terme diverses dinàmiques que els donaven la possibilitat d’exposar els recursos amb què compten al seu municipi i les necessitats que detecten que encara s’han de cobrir. 
  Un dels consensos que es van assolir és el de la realització d’una jornada de treball amb càrrecs polítics de joventut. Aquesta sessió, que es preveu que es dugui a terme durant aquest proper mes de juny, estarà enfocada en explicar-los les línies de treball del nou Pla Comarcal de Joventut 2024-2028, que puguin compartir la seva visió i oferir-los d’enfortir la vinculació entre regidories de Joventut per tal que puguin comptar amb espais de trobada i de coordinació amb més facilitat. 
  La valoració majoritària ha estat molt positiva i s’ha valorat molt satisfactòriament el format de la jornada, expressant que ha estat profitosa i dinàmica. 

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat