• A- A A+

  Ple d'organització al Consell Comarcal d'Osona - Sessió extraordinària, 26 de juliol de 2023

  Disseny sense títol 1

  Avui, dimecres 26 de juliol de 2023, a les 7 de la tarda es reuneix en sessió extraordinària el Ple del Consell Comarcal d'Osona, d'acord amb l'Ordre del dia següent: 

  1.- APROVACIÓ ACTA  ANTERIOR

  2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE CONSELLERS

  3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DEVICEPRESIDENT

  4.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA DE DELEGACIÓ DEFUNCIONS

  5.- ORGANITZACIÓ COMARCAL: CREACIÓ DE LES ÀREES I DE LES COMISSIONSINFORMATIVES

  6.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE COMARCAL

  7.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE I DETERMINACIÓ DELSEU RÈGIM COMPETENCIAL

  8.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS COMARCAL

  9.- ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS I COMPENSACIONS ECONÒMIQUES AMEMBRES DEL CONSELL AMB RESPONSABILITATS DE GOVERN I ALS GRUPSPOLÍTICS COMARCALS

  10.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA ENÒRGANS COL·LEGIATS

  11.- ASSUMPCIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DE GERÈNCIA DE LA SENYORA ANNAMANRIQUE AUMATELL FINS A LA INCORPORACIÓ D’UNA PERSONA TITULAR ALLLOC DE TREBALL DE GERÈNCIA

  12.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉSSELECTIU DEL LLOC DE TREBALL DE GERÈNCIA

   

  La sessió es podrà seguir en directe per Youtube, aquí. 

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat