• A- A A+

  Parcs solars. Quants en necessitem? On han d'anar?

  parc solar web

  El proper dimecres 24 de maig, a les 18h, tindrà lloc al Museu del Ter de Manlleu una sessió oberta del projecte PLATER (Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables). Des de l’Agència Local de l’Energia d’Osona es col·labora en el desenvolupament d’aquest pla.

  La Generalitat ha engegat el procediment per definir les zones prioritàries d’instal·lació d’energies renovables en el sòl amb l’horitzó posat l’any 2050, any en què es vol aconseguir la neutralitat climàtica.

   El pla té 3 objectius:

  • Determinar les directrius generals de la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions singulars (solar termoelèctrica, gran hidràulica, hidràulica reversible...), incloses les línies elèctriques d’evacuació i les instal·lacions d’emmagatzematge.
  • Determinar les prioritats d’actuació i la definició d’estàndards i normes de distribució territorial necessàries, incloses les mesures que minimitzin els impactes derivats de l’elevada demanda de sòl que requereix.
  • Concretar, si escau, l’obligació de reserva de sòl (municipal) per a la instal·lació d’energies renovables necessària a llarg termini així com per a les instal·lacions de transport, distribució i emmagatzematge d’energia elèctrica que requereixi el sistema elèctric.

  El PLATER farà una avaluació ambiental estratègica de tot el territori català i, a partir dels criteris d’implantació de renovables que s’hagin definit, delimitarà les diferents zones del país segons l’impacte que suposaria tenir una instal·lació de producció renovable en cada territori, establint quotes comarcals. Els projectes en zones d’impacte negligible estaran exemptes de l’avaluació ambiental del projecte i gaudiran d’un procediment administratiu accelerat, mentre que les zones d’impacte baix gaudiran d’avaluació ambiental de projecte simplificada.

  Així doncs, l’avaluació ambiental estratègica serà molt rellevant en aquest procés. Actualment (fins al 4 de juny) hi ha obert a tota la ciutadania un procés de participació pública per definir els criteris que han de regir aquesta avaluació ambiental. Així mateix, administracions i entitats estan cridades a participar-hi, amb termini fins el 30 de juny.

  Amb l’objectiu de donar a conèixer més detalls de tot aquest procés i de poder debatre’n els diferents aspectes, s’ha convocat una sessió oberta pel proper dimecres 24 de maig a les 18h al Museu del Ter de Manlleu

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat