• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona -sessió ordinària 25 de gener de 2023

  foto sala plens

  Dimecres, 25 de gener de 2023, a les 7 de la tarda, es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell Comarcal d'Osona amb el següent Ordre del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022

  3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME

  4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESTRATÈGIC OSONAECOTRANSICIO40% (NOVA ENERGIA OSONA -NEO )

  5.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D'OSONA PER A LA UTILITZACIÓ DE SERVEIS, MITJANS I RECURSOS

  6.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ EXCEPCIONAL DE PREUS DERIVADA DE LA PUBLICACIÓ DE L'ACORD GOV/60/2022, DE 25 D'ABRIL, PER L'APLICACIÓ A CATALUNYA DE LES MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA DE REVISIÓ DE PREUS EN ELS CONTRACTES D'OBRA

  7.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

  8.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  10.- PRECS I PREGUNTES

  La sessió es podrà seguir en directe per youtube https://www.youtube.com/watch?v=_xaS3wSvbps

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat