• A- A A+

  El Consell Comarcal aprova un pressupost de 40 milions d'euros per al 2023

  Ple Desembre 2022 2

  Sense cap vot en contra, amb les abstencions de la CUP i el PSC, el Ple del Consell Comarcal d’Osona va aprovar dimecres el pressupost general de l’exercici 2023

  El Consell Comarcal d’Osona (CCO) ha aprovat inicialment el pressupost per a l’any 2023 que puja un total de 40.063.713,21 €, un 44% més respecte el pressupost de l’exercici anterior, que era de 27,6M €.

  L’augment significatiu de 12.5M € dels comptes generals del CCO respecte el 2022 es deu al creixement d’algunes àrees de la institució comarcal, en especial, la partida destinada al nou contracte del Servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, que implica la internalització de part de l’estructura administrativa i tècnica del servei. Així doncs, són 6M € més de despesa en el Cicle de Residus i també 5M € més en el Cicle de l’Aigua, aquests últims es destinaran en noves inversions i a cobrir la previsió d’augment de despesa energètica en depuradores. En l’àrea d’Educació també es preveu destinar 0.7M € més en ajuts diversos seguint la tendència dels darrers anys -costos suportats íntegrament per la Generalitat de Catalunya-.

  Pel que fa les inversions, des del Cicle de l’Aigua s’espera que properament l’Agència Catalana de l’Aigua aprovi el Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) per l’execució d’obres de reposició, planificació i sanejament durant el 2023. Entre aquestes actuacions s’inclou la redacció de projectes i la construcció de depuradores per municipis que no en disposen (EDAR Rupit), actuacions de millora a depuradores existents (EDAR Masia Perafita, al municipi de Seva), i la instal·lació de projectes fotovoltaics a diverses plantes de sanejament de la comarca. En matèria d’inversions en Serveis Generals, vinculat al projecte de la Diputació de Barcelona, s’executaran millores en els espais del Consell i s’adquiriran vehicles de baixes emissions.

  Un pressupost rigorós, realista i alineat als objectius estratègics de mandat

  El Consell Comarcal treballa pel conjunt dels ajuntaments i habitants de la comarca, amb la voluntat d’adaptar-se en cada moment d’una manera eficient a les circumstàncies canviants. Com a ens prestadors de serveis, els consells comarcals es financen a través dels serveis que presten i per tant el control i la  planificació d’aquests serveis és determinant per al bon estat financer. Enguany, el Consell Comarcal ha estrenat una nova eina de planificació i gestió pressupostària que en millora “la transparència i la gestió més oberta i democràtica”, va destacar Joan Carles Rodríguez. El president va qualificar el pressupost de “rigorós i realista” i va agrair la feina intensa que requereix el tancament de l’exercici pressupostari.

  Durant el ple, els diferents grups polítics van coincidir en què cal reivindicar un millor finançament per als consells comarcals, no només per poder oferir serveis de forma finalista, sinó també per poder incrementar l’estructura de gestió. Tal com va explicar el conseller delegat de Turisme i de Règim Intern i Hisenda, Àlex Montanyà, el pressupost previst per a l’any 2023 està alineat amb les línies estratègiques prioritàries de l’actual mandat polític per poder desplegar les polítiques i accions previstes en el Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2019-2023.

  En la novena sessió plenària de l’any, el pressupost es va aprovar sense cap vot en contra, però amb les abstencions de la CUP i el PSC. El portaveu dels socialistes, Antoni Poyato, va reconèixer que “tècnicament els comptes són impecables” però va justificar l’abstenció expressant que “al pressupost li manca il·lusió i diàleg”. Per la seva banda, des de la CUP Jordi Casanova va sol·licitar que els grups de l’oposició es puguin implicar en l’elaboració del pressupost des d’una fase més inicial: “Volem un treball més coordinat i participatiu per arribar a un pressupost que tots hi estiguem d’acord, i això requereix voluntat i temps”.

  El Ple Comarcal també va aprovar els pressupostos d’ens associats al Consell Comarcal com el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona (12,7M €) i el Consorci d’Osona de Serveis Socials (8,3M €). Aquest últim s’ha doblat respecte l’anterior exercici (3,7M €), fet que confirma l’aposta prioritària de potenciar les polítiques de serveis socials a la comarca a través del COSS. La sessió plenària també es va donar per assabentada dels pressupostos de les empreses participades: Depuradores d’Osona, SL, Aigües d’Osona, SA, i Onaigua, EPEL.

  Aprovem la primera modificació tarifària d’Onaigua

  Arran de la inflació dels preus de l’energia elèctrica que afecta la gestió de l’aigua, l’empresa pública del Consell Comarcal d’Osona que fa la gestió i distribució de l’aigua des dels dipòsits municipals fins als punts de consum ha aprovat la primera modificació de tarifes, des que va iniciar l’activitat fa 9 mesos.

  L’increment ve donat per la pròpia gestió que fa Onaigua i per l’increment de cost de la compra d’aigua en alta a Aigües d’Osona, SA (modificació de tarifa que ja es va aprovar en el Ple d’octubre). Aprofitant aquesta modificació de tarifes que s’ha hagut de fer per cobrir l’augment de cost en la gestió de l’aigua provocat per l’increment de l’energia elèctrica, s’ha aprofitat per realitzar una reestructuració tarifària de la majoria dels municipis que tenen delegat el servei a Onaigua, i aprovant una tarifa que fomenti l’estalvi d’aigua. Així doncs es deixarà de facturar per consum mínim i els usuaris pagaran els m3 que realment consumeixin. Això comporta un paràmetre nou a la factura que és la quota de servei. S’han establert 4 trams de tarifes en funció del consum -equiparables als que marca el cànon de l’ACA en la factura- per fer-los més entenedors i justos a l’hora de promoure polítiques d’estalvi d’aigua.

  El vicepresident primer del Consell Comarcal d’Osona i president d’Onaigua, Carles Banús, va explicar i agrair “la feina intensa i ràpida” dels últims mesos amb tots els municipis per determinar quin era l’augment de costos i com s’havia de repercutir en els ingressos. “Vam detectar que les despeses de servei s’havien incrementat entre un 35 i un 53% -imputables al preu de l’energia elèctrica i a la compra d’aigua- i que la necessitat d’augment d’ingressos era de prop del 40%. Això ens demostra la gestió eficient que s’està fent de l’aigua i també la gestió propera perquè cadascun dels municipis hi ha pogut aportar la seva particularitat dins l’estructura fixa de trams”.

  Tots els grups del ple hi van votar a favor i des de la CUP van destacar que en aquesta tema “s’hagi pogut fer política tarifària lliure, ja que abans d’Onaigua els municipis que no tenien gestió pròpia de l’aigua estaven lligats per contractes, en canvi ara poden tenir el control sobre la seva tarifa”, va posar en valor Jordi Casanova.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat