• A- A A+

  El Servei de Cooperació del Consell Comarcal d’Osona i 8 ONG creen un joc educatiu en línia

  foto sala plens

  1 de desembre de 2022 - En data 1 de desembre ha tingut lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona la presentació del Projecte educatiu per la justícia global, d’Osona al Món i del nou joc educatiu, en línia,  OSMÓN.

  El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Carles Rodríguez, ha destacat “hem endegat aquest projecte perquè és important que la ciutadania sigui conscient que vivim en un món global i que les decisions sobre alimentació, consum o transport que prenem cada dia, poden afectar a un país de l’Àfrica o de l’Amèrica Llatina, i hem de donar eines a les administracions, entitats i a la ciutadania perquè tothom, des del seu lloc, es responsabilitzi per treballar per aquesta justícia global i per fer un món més sostenible i més just per totes les persones. Perquè estem convençuts que des d’Osona podem canviar el món”.

  La vicepresidenta segona i consellera delegada de Cooperació, Núria Roca, ha dit que “avui és el dia que ens trobem tots els agents implicats en aquest projecte educatiu i el joc OSMÓN, una eina creada des d'Osona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, conjuntament pel Servei de Cooperació i les ONG de la comarca, amb l'assessorament de l'expert en temes de cooperació Francesc Mateu, i amb un l'estudi de disseny GS Crea i l’estudi de programació web Lasevaweb han creat una eina excel·lent”.

  Roca també destaca que ha estat un joc molt participat entre tots els agents, on tothom hi ha posat motes hores de dedicació, d’esforç i d’il·lusió; i per això el resultat és excel·lent; delicat, original, respectuós i molt professional. Els projectes consensuats i participats són els projectes innovadors i transformadors de veritat.

  Lali Carrillo, Cap de Secció de Suport Municipal i Estratègia de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, felicita el Consell Comarcal dOsona i les ONG per haver creat aquesta nova eina pedagògica i comenta que segur que servirà de bona pràctica per altres comarques i municipis.

  Per la seva banda, Mireia Rosés, responsable tècnica del Servei explica que, a part de la convocatòria d’ajuts a entitats, també es porten a terme activitats de sensibilització conjuntament amb les ONG per explicar què es fa des d’Osona al Món.

  I des d’aquest objectiu de sensibilització, i seguint la línia que vam iniciar l’any 2021 amb la publicació del Quadern d’estudi De la Cooperació a la Justícia Global i del  Vídeo de difusió per posar en valor les polítiques de cooperació i posar el focus en el canvi de paradigma en les polítiques de cooperació cap a la justícia global, amb el suport de la Diputació, les ONG i el Servei de Cooperació dissenyem conjuntament el Projecte educatiu d’Osona al Món per posar el focus en la població jove i en el marc educatiu.

  El projecte té per finalitat donar a conèixer el valor de la cooperació als joves d’Osona i a les entitats que desenvolupen projectes en quest àmbit, promoure la justícia global a la comarca a partir dels joves i de la seva implicació directa amb el projecte.

  Per tal de portar-ho a terme es crea un Grup Motor format pel Servei de Cooperació i ONG de la comarca per dissenyar, executar i participar en l’avaluació del projecte, que dissenya un pla educatiu de tres i es crea una nova eina educativa: un joc en línia educatiu per joves de 4t d’ESO a través de personatges creats per cada ONG que exemplificarà la tasca que fa cada entitat al Sud Global i a la vegada vincular-ho amb els ODS. El joc OSMÓN, el Joc d’Osona al Món. El Grup Motor dissenya els continguts i s’encarrega el disseny a GS Crea, la il·lustració a Maria Triquell i la programació web a Lasevaweb.

  Francesc Mateu explica la importància de la sensibilització en els polítiques de cooperació i Marc Codina, de l’entitat Comitè Osona amb el Sàhara en representació de totes les ONG que han col·laborat en el projecte, explica la fitxa educativa que es portarà a terme a les escoles.

  I finalment, Guillem Soldevila de GS Crea i Gerard Hernández de Lasevaweb, presenten el Joc OSMÓN als assistents de la presentació que queden meravellats amb el resultat.

  A la presentació hi han estat convidats diferents centres educatius que es mostren molt interessats en el projecte i també entitats que mostren interès per participar-hi l’any vinent.

  Els centres educatius d’Osona poden sol·licitar el projecte emplenant aquest formulari: https://forms.office.com/r/LUS7khnZee

  Es pot accedir al Joc OSMÓN, el Joc d’Osona al Món a través d’aquest enllaç: https://jocdosonaalmon.ccosona.cat/ HI jugues?

  Les ONG participants han estat: Agermanament sense fronteres, Comitè Osona amb el Sàhara, Fundació Núria Toneu & Daniel Shah, Fundació humanitària Dr. Trueta, Gambeta,  Insolàfrica, Options Nepal i TIC Ruanda TIC Catalunya.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat