• A- A A+

  Convocatòria i ordre del dia sessió del Ple comarcal 30 de novembre de 2022

  foto sala plens

  Demà dimecres, 30 de novembre de 2022, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens del Consell Comarcal, es reuneix el Ple en sessió ordinària, d’acord amb el següent: 

  ORDRE DEL DIA:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL ONAIGUA, EPEL

  3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE DOS TRAMS DE CANONADA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLUÇANÈS

  4.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DELS AJUNTAMENTS PER A LA PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA I CONTROL D'ABOCAMENTS

  5.- APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA DE LA GESTIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DEL NUCLI DE LA BLAVA, DEL MUNICIPI DE SANT MARTÍ D’ALBARS, A L’EMPRESA DEPURADORES D’OSONA, SL

  6.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS DE DIVERSOS SERVEIS ADMINISTRATIUS

  7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR PEL CURS 2022- 23

  8.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  9.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ COM A BE CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DE LA RESCLOSA DEL MOLÍ XIC DELS SORS DE SEVA

  10.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE LA COMARCA D’OSONA

  11.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 15)

  12.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLICS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA I EL TEXT REFÓS DE LES ORDENANCES FISCALS DE LES TAXES DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

  13.- APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE LES OBLIGACIONS RELACIONDES AMB ELS EXPEDIENTS D'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

  14.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES REFERENT AL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS EXERCICI 2020

  15.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

  16.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2022 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

  17.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

  18.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS COMARCALS EXERCICI 2021

  19.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ D’INTERVENCIÓ PER EL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2022

  20.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2023

  21.- APROVACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUTIU RETROACTIU DE L'1,5% PER A L'ANY 2022 DEL PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  22.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DE LA SENYORA LIDIA RIBERA DOMINGUEZ

  23.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DEL SENYOR BLAI PARRAMON PLA

  24.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  25.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  26.- MOCIÓ PER IMPULSAR UNA LÍNIA DE BUS NOCTURN ENTRE LES PRINCIPALS POBLACIONS DE LA PLANA DE VIC I BARCELONA

  27.- MOCIÓ SOBRE L'ACORD SOCIAL PER L'AMNISTIA I L'AUTODETERMINACIÓ

  28.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER

  29.- PRECS I PREGUNTES

  La sessió es podrà seguir en directe per Youtube, enllaç https://youtu.be/Vdtf5VrnGmc

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat